Przekonać Klienta

Przekonać Klienta

Przekonać Klienta

Opis programu

Program “Przekonać Klienta” pozwala na zademonstrowanie drogich, skomplikowanych i skrojonych na miarę systemów, bez konieczności ich nieodwołalnego zakupu.

W ten sposób program minimalizuje ryzyko Partnera i jego Klienta, związane z zakupem drogiej i zaawansowanej technologii. Inżynierowie z Arrow ECS pomogą w instalacji, konfiguracji i dobraniu najlepszych parametów systemu do stawianych przez Klienta wymagań.

Przez okres maksymalnie 60 dni Partner ma możliwość wypróbowania produktu. Po tym czasie decyduje, czy zatrzymuje czy też zwraca do Arrow ECS testowany system.

Jeżeli klient finalny podejmie decyzję o zwrocie produktu lub systemu, Arrow ECS obciąży Partnera fakturą w wysokości:

0,25% od wartości sugerowanej ceny rynkowej (EUP) wypożyczanych towarów (cena EUP z dnia rozpoczęcia programu) za każdy kalendarzowy dzień wypożyczenia licząc od dnia wystawienia faktury do dnia przyjęcia towaru na magazyn Arrow ECS.

Od powyższych cen mogą być udzielane rabaty. Partner zobowiązuje się do zapłacenia tej kwoty w terminie wskazanym na fakturze.

Arrow ECS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji tego programu bez podania przyczyny.

Kto może uczestniczyć w programie?

Każdy Partner Arrow ECS, który ma podpisaną Umowę o współpracy, posiada zdolność kredytową (uregulowane w terminie zobowiązania wobec Arrow ECS).

Rejestracja

Partner Arrow ECS formalizuje uczestnictwo swoje poprzez wypełnienie i przesłanie do Arrow ECS następujących dokumentów:

Zamówienie Przekonać Klienta Zamówienie do Arrow ECS

Arrow ECS potwierdzi pisemnie przyjęcie lub odmowę uczestnictwa w programie jak dla standardowych zamówień. Wystawione potwierdzenie realizacji zamówienia i faktura VAT obejmują wypożyczany sprzęt. Płatność za usługę wypożyczenia odbywa się po zwróceniu produktów. Arrow ECS może zażądać zapłacenia całości lub części ceny sprzętu przed wysłaniem produktów do Partnera. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy wartość wypożyczanego sprzętu przekracza limit kredytowy Partnera. Wysyłka i zwrot produktów odbywa się na ogólnych zasadach dostaw towarów stosowanych przez Arrow ECS.

Korekta faktury zakupu

W ciągu maksymalnie 60 dni od daty wystawienia faktury, Partner może zwrócić wypożyczony produkt. W przeciwnym wypadku traci prawo do zwrotu towaru, a faktura staje się wymagalna do zapłaty.

Gdy Partner dokona zakupu produktu nie zostanie wystawiona faktura za wypożyczenie towaru.

Partner oświadcza, że w wypadku niezwrócenia w ww. terminie produktów zobowiązuje się zapłacić ich cenę podaną na fakturze.

Przy zwrocie towaru, po sprawdzeniu przez Arrow ECS jego sprawności oraz prawidłowego użytkowania zostanie wystawiona faktura korekta oraz faktura obejmująca koszt wypożyczenia (zgodnie z zasadami programu).

Ważne informacje do zapamiętania

  1. W okresie wypożyczenia produktów przez Partnera lub odbiorcę finalnego, produkty traktowane są jako SPRZEDANE przez Arrow ECS do Partnera, dlatego do ww. transakcji mają zastosowanie bieżące warunki płatności,
  2. W okresie wypożyczenia produktów przez Partnera lub odbiorcę finalnego, produkty traktowane są jako SPRZEDANE przez Arrow ECS do Partnera, dlatego w wypadku obniżenia ceny na jeden lub więcej produktów nie jest możliwe żądanie przez Partnera korekty ceny,
  3. W okresie wypożyczenia produktów przez Partnera lub odbiorcę finalnego, produkty traktowane są jako SPRZEDANE przez Arrow ECS do Partnera, dlatego w wypadku USZKODZENIA produktu(ów) mają zastosowanie standardowe warunki gwarancji lub też w wypadkach uzasadnionych roszczenie gwarancyjne może nie zostać uznane,
  4. W wypadku zakupu przez klienta finalnego, gwarancja na produkty rozpoczyna swój bieg zgodnie ze standardowymi zasadami określonymi przez producenta danego produktu.