Dell EMC Data Domain

Dell EMC Data Domain

Systemy pamięci masowej z deduplikacją EMC Data Domain rewolucjonizują dziedziny tworzenia kopii zapasowych, archiwizowania i odzyskiwania sprawności po awarii przez stosowanie bardzo szybkiej deduplikacji przed zapisem. Systemy Data Domain można wykorzystywać zarówno na potrzeby małych, zdalnych lokalizacji, jak i wysoce skalowalnych systemów zabezpieczania kopii zapasowych i danych archiwalnych w centrach danych dużych korporacji.

Deduplikacja zmniejsza ilość pamięci masowej wymaganej do przechowywania i zabezpieczenia danych, przeciętnie od 10 do 30 razy. W rezultacie zapis na dysku staje się opłacalną alternatywą dla użycia taśm jako nośnika kopii zapasowych lub danych archiwalnych. Dane na dysku są dostępne w internecie oraz w siedzibie i mogą być przechowywane przez dłuższy okres, a ich odtwarzanie i odczyt jest szybkie i niezawodne. Zapisywanie na dysku wyłącznie unikatowych danych oznacza również, że można je ekonomicznie replikować przez istniejące sieci do odległych ośrodków w celu zapewnienia bezpiecznego i niezawodnego odzyskiwania sprawności po awarii bez użycia taśm.

Specyfikacja systemu Data Domain

Specyfikacja systemu Data Domain


Data Domain Boost Ecosystem

Data Domain Boost jest opcjonalnym oprogramowaniem obsługiwanym w całej rodzinie systemów Data Domain, które umożliwia przeniesienie części procesu deduplikacji poza system Data Domain na serwer kopii zapasowych lub serwer aplikacji, co pozwala na wykonywanie deduplikacji po stronie klienta. Przyspiesza to proces tworzenia kopii zapasowych nawet o 50% i pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie zasobów, m.in. przez zmniejszenie obciążenia serwera o 20 do 40% oraz przez zmniejszenie obciążenia sieci o 80 do 99%.

Ponadto oprogramowanie DD Boost dla aplikacji służących do obsługi kopii zapasowych umożliwia sterowanie przez aplikację procesem replikacji w systemie Data Domain z pełną obsługą katalogu w przypadku zarówno lokalnych, jak i zdalnych kopii zapasowych.

Oprogramowanie DD Boost for Enterprise Applications zapewnia właścicielom aplikacji pełną kontrolę nad kopiami zapasowymi w systemach Data Domain przy użyciu ich własnych narzędzi.

Oprogramowanie DD Boost jest obsługiwane przez wiodące aplikacje do obsługi kopii zapasowych oraz aplikacje korporacyjne.

Data Domain Boost Ecosystem


Prosta obsługa

Instalacja systemów Data Domain i zarządzanie nimi są bardzo proste, czego efektem jest obniżenie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Administratorzy mogą uzyskiwać dostęp do systemu operacyjnego Data Domain z poziomu interfejsu wiersza polecenia z użyciem protokołu SSH lub za pomocą opartego na przeglądarce grafi cznego interfejsu internetowego EMC Data Domain System Manager. Operacje związane z konfi guracją początkową, aktualizacjami oraz monitorowaniem stanu i działania systemu można z łatwością wykonywać dla wielu systemów. Dodatkową elastyczność w zakresie zarządzania zapewniają proste skrypty oraz narzędzia do monitorowania protokołu SNMP.

Dodatkowo wszystkie systemy Data Domain są wyposażone w system zgłoszeń automatycznych o nazwie autosupport, który zapewnia możliwość wysyłania pocztą elektroniczną powiadomień dotyczących stanu całego systemu do działu pomocy technicznej EMC oraz do wybranych administratorów. Ta funkcja nieinwazyjnego wydawania alarmów i gromadzenia danych zapewnia aktywne wsparcie i serwis bez interwencji administratora, co jeszcze bardziej upraszcza bieżące zarządzanie.