Dell EMC Isilon

Dell EMC Isilon

Rozwiązania skalowalnej horyzontalnie pamięci masowej EMC® Isilon® zostały zaprojektowane na potrzeby przedsiębiorstw, które chcą zarządzać swoimi danymi, a nie swoją pamięcią masową. Nasze systemy pamięci masowej mają ogromne możliwości, a mimo to są łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz mogą być skalowane do praktycznie dowolnej wielkości. W przeciwieństwie do tradycyjnych pamięci masowych dla przedsiębiorstw rozwiązania Isilon są łatwe w użytkowaniu, niezależnie od wielkości dodanej pamięci, wymaganej wydajności czy też przyszłych zmian potrzeb biznesowych. Zachęcamy przedsiębiorstwa do zmiany sposobu myślenia o pamięci masowej, dzięki czemu przekonają się, że istnieje lepsze i prostsze rozwiązanie – Isilon.

rozbuduj ją... z łatwością

Skalowalna sieciowa pamięć masowa EMC Isilon zapewnia olbrzymią ilość miejsca na wzrost – nawet ponad 20 petabajtów (PB) pojemności na klaster. Zmierzaj dalej. Rozpoczynaj więcej projektów, wykonuj więcej dogłębnych analiz i udostępniaj więcej danych. Niemal natychmiast można skalować zarówno pojemność, jak i wydajność, by sprostać konkretnym potrzebom biznesowym. Nie trzeba do tego wielkiego zaplecza informatycznego.

Przyspiesz działanie... z łatwością

Pamięć masowa EMC Isilon udostępnia narzędzia pozwalające znacznie zwiększyć produktywność i zmaksymalizować wartość aplikacji biznesowych oraz dużych zasobów danych, umożliwiając przyspieszenie działalności biznesowej dzięki skróceniu okresu uruchomienia usług, a przez to uzyskanie nowych możliwości osiągania przychodów.

Zapewnij ochronę... z łatwością

Nie powierzasz swoich najcenniejszych zasobów przypadkowym osobom. Rozwiązania w zakresie pamięci masowej EMC Isilon zapewniają najwyższą w branży niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania. W celu zapewnienia szybkiego i wydajnego tworzenia kopii zapasowych oraz odzyskiwania danych można zaplanować tworzenie obrazów stanu z częstotliwością, która pozwoli osiągnąć założone cele dotyczące punktu odzyskiwania danych. Dla zapewnienia niezawodnej ochrony przed skutkami awarii w naszych rozwiązaniach pamięci masowej stosowana jest bardzo szybka replikacja danych oraz niezwykle proste przełączanie awaryjne i poawaryjne, co jeszcze bardziej zwiększa dostępność danych na potrzeby newralgicznych aplikacji.

zabezpiecz ją... z łatwością

Zgodność z przepisami i wymaganiami w zakresie nadzoru korporacyjnego są szczególnie istotne dla większości współczesnych organizacji. Rozwiązania Isilon ułatwiają realizację tych potrzeb dzięki elastycznym opcjom zabezpieczeń, w tym kontroli systemu plików oraz szyfrowaniu danych spoczynkowych (Data at Rest Encryption, DARE) przy użyciu samoszyfrujących dysków (Self-Encrypting Drive, SED).

Karta danych

Oferujemy także ochronę danych jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu (Write Once, Read Many, WORM), aby nie dopuścić do ich przypadkowego lub złośliwego zmodyfi kowania bądź usunięcia. Ułatwia to także zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, w tym z restrykcyjną regułą SEC 17a-4. Rozwiązania Isilon umożliwiają również bezpieczne rozdzielenie ról między administracją pamięci masowej i dostępem do systemu plików, jak również określenie stref uwierzytelniania. Pozwala to utworzyć bezpieczne, izolowane pule pamięci masowej dla określonych działów w obrębie organizacji.

EMC Isilon OneFS

Podstawa skalowalnej pamięci masowej do obsługi dużych zasobów danych w przedsiębiorstwie.

EMC Isilon OneFS

System operacyjny EMC® Isilon® OneFS® zapewnia inteligencję wszystkich systemów skalowalnych pamięci masowych Isilon. Stanowi połączenie trzech warstw tradycyjnej architektury pamięci masowej – systemu plików, menedżera woluminów i ochrony danych – w jednej, zunifikowanej warstwie oprogramowania tworząc pojedynczy inteligentny system plików rozciągający się na wszystkie węzły w obrębie klastra.

System operacyjny OneFS stanowi podstawę rozwiązań skalowalnej pamięci masowej Isilon. Zapewnia wysoce skalowalną, niezwykle wydajną i modularną architekturę pamięci masowej, która rozwija się wraz z przedsiębiorstwem. Wbudowane funkcjonalności powodują, że system OneFS pozwala przyspieszyć procesy i przepływy pracy oraz zapewnia najwyższy możliwy poziom ochrony danych.

Łatwe w użyciu intuicyjne zarządzanie

System OneFS został zaprojektowany z myślą o uproszczeniu działań administracyjnych i zachowaniu tej prostoty w rozszerzającym się systemie pamięci masowej Isilon. Architektura systemu OneFS obejmuje jeden system plików i jeden wolumin. Dzięki temu rozwiązanie jest niezwykle łatwe w zarządzaniu niezależnie od liczby węzłów składających się na klaster pamięci masowej Isilon. Systemy pamięci masowej Isilon, których podstawę stanowi system OneFS, są łatwe w instalacji i zarządzaniu oraz mogą być skalowane do praktycznie dowolnej wielkości.

Podstawowe informacje

  • Proste zarządzanie pamięcią masową zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania
  • Szeroka skalowalność z możliwością elastycznej i łatwej rozbudowy w miarę wzrostu potrzeb
  • Najszybsza na świecie pamięć NAS
  • Niezrównana wydajność zapewniająca obniżenie kosztów
  • Zautomatyzowana warstwowa pamięć masowa umożliwiająca optymalizację zasobów
  • Obsługa wielu protokołów zapewniająca maksymalną elastyczność operacyjną
  • Odporna na zagrożenia ochrona danych w środowiskach wysokiej dostępności
  • Niezawodne opcje zabezpieczeń i szyfrowania danych