EMC Unity

EMC Unity

PROSTOTA. NOWOCZESNOŚĆ. EKONOMICZNOŚĆ. ELASTYCZNOŚĆ.

Linia produktów EMC Unity™ Hybrid & All Flash wyznacza nowe standardy w zakresie pamięci masowej. Produkty te cechują się niezwykłą prostotą, nowoczesną konstrukcją, przystępnymi cenami i możliwością elastycznego wdrożenia, dzięki czemu zaspokoją potrzeby informatyków dysponujących ograniczonymi zasobami sprzętowymi w dużych i małych fi rmach.

Jeśli potrzebne jest proste rozwiązanie, zajmujące mało miejsca i wyposażone w wiele funkcji, a przy tym niedrogie i najlepsze na rynku — to odpowiedzią jest hybrydowa pamięć masowa EMC Unity. Została ona zaprojektowana do obsługi pamięci fl ash z zaawansowanymi usługami przetwarzania danych. Cechuje się wydajnością pamięci fl ash oraz opłacalnością systemu dyskowego, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie do obsługi zróżnicowanych aplikacji, zapewniające uniwersalną pamięć masową i spełniające wymagania biur i oddziałów terenowych.

Przegląd rozwiązania

Informatycy zmagają się ze stale zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi wykonywanych przez nich zadań — również tych związanych z zarządzaniem pamięcią masową. Ilość danych rośnie w niespotykanym wcześniej tempie, natomiast budżety na informatykę są coraz bardziej okrojone. To zjawisko widać najbardziej w przedsiębiorstwach średniej wielkości, w których informatycy muszą się zajmować wieloma zadaniami — obsługują serwery, infrastrukturę sieciową, urządzenia mobilne, komputery biurkowe, wirtualizację i pamięć masową, przez co nie mają czasu na pogłębianie swojej wiedzy. Dlatego potrzebują prostego, nowoczesnego, ekonomicznego i elastycznego rozwiązania pamięci masowej, które ułatwi i zautomatyzuje ich pracę.
Prostota: ilość danych szybko rośnie, a działy informatyczne nie — dlatego właśnie potrzebna jest taka technologia pamięci masowej, która zautomatyzuje wiele zadań i ułatwi ich wykonanie. Informatycy nie powinni tracić czasu na wertowanie podręczników i gromadzenie wiedzy eksperckiej w dziedzinie pamięci masowej — rozwiązanie musi być intuicyjne i łatwe w użyciu.

Nowoczesność: nowoczesna technologia umożliwi zarządzanie najnowszymi rodzajami obciążeń. W 2015 roku pamięć fl ash stała się niezbędnym narzędziem. Systemy muszą więc być zaprojektowane z myślą o obsłudze pamięci fl ash oraz o wykorzystaniu najnowszych technologii mobilnych i technologii zarządzania danymi — nikt nie chce pozostawać w tyle.

Elastyczność: rozwiązania pamięci masowej powinny być na tyle elastyczne, aby można ich było używać do obsługi wielu zróżnicowanych obciążeń — muszą umożliwiać dostęp na poziomie bloków i plików, obsługę baz danych i środowisk wirtualnych, a nawet służyć do tworzenia kopii zapasowych. Pamięć masowa powinna też być dostępna do wdrażania w wielu różnych modelach — od specjalnych konfi guracji hybrydowych lub typu all-fl ash po infrastrukturę konwergentną czy jako urządzenia wirtualnej pamięci masowej.

Ekonomiczność: systemy pamięci masowej muszą mieć przystępną cenę i zapewniać w całym cyklu życia optymalny całkowity koszt posiadania. Powinny też być ekonomiczne, aby fi rmy wykorzystywały je do uruchamiania wszystkich swoich obciążeń.

Pamięć masowa Unity jest ekonomiczna: System obsługiwany przez dwa kontrolery został opracowany pod kątem optymalizacji wydajności, gęstości upakowania i kosztów pamięci masowej, aby zapewnić wydajność rozwiązania w całości opartego na pamięci fl ash w dużo niższej cenie, niż się powszechnie sądzi.

Kompleksowe oprogramowanie i jeszcze więcej

Standardowym elementem produktu jest kompleksowe, wielofunkcyjne oprogramowanie do obsługi macierzy. Opcjonalnie dostępne są również zróżnicowane modele wdrażania produktów Unity, funkcje obsługi dostępności i mobilności, ochrony oraz pracy w sieci. Hybrydowa pamięć masowa Unity jest objęta standardową gwarancją, przy czym dostępne są też opcje gwarancji rozszerzonej i premium.

Najważniejsze cechy rozwiązań Unity:

  • Większa prostota — o 71% mniejsza obudowa (zmiana z 7U na 2U); o 80% mniejsza długość okablowania (zmiana z 30 na 6 m); o 53% mniejsze zużycie energii (zmiana z 1495W na 703W); o 97% szybsza instalacja w stelażu (zmiana z 60 minut na 2 minuty).
  • Opracowane do obsługi pamięci flash — architektura produktów Unity optymalizuje korzystanie z technologii pamięci fl ash. Zarówno konfi guracja all- fl ash, jak i hybrydowa są oferowane w niezwykle atrakcyjnej cenie, idealnej dla napiętych budżetów informatycznych. Pamięci masowe EMC Unity™ Hybrid & All Flash można nabyć w cenie od niespełna 18 000 USD — z możliwością uzyskania 80 TB pamięci flash w obudowie 2U. Natomiast ceny macierzy hybrydowych Unity zaczynają się od niespełna 10 000 USD przy efektywnym całkowitym koszcie posiadania mniejszym niż 1 USD/GB.
  • Zarządzanie proaktywne — wszystkie systemy Unity są również objęte proaktywną asystą, w ramach której klient ma dostęp do samoobsługowego portalu z obszernym zestawem działań wykonywanych przez Internet (rozmowa na żywo, fi lmy wideo, dokumentacja i inne), a także możliwość bezpośredniego zamawiania części, wykonywania przeglądów systemu i połączeń z serwisem. W produktach Unity udostępniono również CloudIQ, konsolę do zarządzania chmurami w modelu oprogramowania jako usługi (ang. software-as-a-service), która umożliwia analizę wydajności, wykorzystania procesora i konfi guracji na potrzeby raportowania o stanie systemu i rozwiązywania problemów.
  • Kompleksowe oprogramowanie — produkty Unity są dostarczane z bogatym zestawem oprogramowania, obejmującym oprogramowanie do zarządzania Unisphere, wszystkie protokoły, ujednolicone technologie tworzenia kopii migawkowych, funkcje zdalnej replikacji (asynchronicznej na poziomie bloków i plików oraz synchronicznej na poziomie bloków), a także szyfrowanie danych (D@RE). Z macierzą hybrydową Unity są dostarczane rozwiązania FAST Cache i FAST VP. Każdy pakiet zawiera tak- że oprogramowanie RecoverPoint w wersji Basic. Klienci mogą ponadto wybrać z listy opcjonalnego oprogramowania takie produkty, jak VPLEX, platformy PowerPath, Connectrix i EMC Data Protection oraz rozwiązania Advanced Appsync i RecoverPoint.
  • Nowy, skalowalny, 64-bitowy system plików — zapewnia obsługę środowisk sieciowej pamięci masowej NAS w zastosowaniach tradycyjnych i transakcyjnych, z maksymalnie 256 niezależnymi klonami VMDK na różnych poziomach, możliwością wykonywania kopii migawkowych zajmujących niewiele miejsca oraz zmniejszania wielkości systemu plików, uproszczonymi udziałami pamięci i szybszym przełączaniem awaryjnym.
  • Obsługa warstw w chmurze — umożliwia dalsze zwiększenie opłacalności poprzez tworzenie warstw nieaktywnych danych i przenoszenie ich do chmury dzięki zintegrowanym technologiom EMC do tworzenia warstw w chmurze, takim jak VPLEX i CloudArray.