Dell EMC XtremIO

Dell EMC XtremIO

Macierze XtremIO oparte całkowicie na technologii flash (ang. All-flash arrays - AFA) umożliwiają tworzenie dynamicznych platform usług przetwarzania danych.

XtremIO zwiększa elastyczność pamięci masowej

Infrastruktura

 • Liniowa skalowalność pozioma, zawsze wysoka wydajność i opóźnienia poniżej milisekundy
 • Pula pamięci masowej z możliwością rozszerzania na żądanie
 • Konsolidacja różnego rodzaju obciążeń w produkcyjnych i nieprodukcyjnych przepływach pracy i aplikacjach
 • Wyjątkowo łatwa obsługa, bez konieczności konfigurowania lub dostrajaniaAplikacje

 • Zapewnienie najwyższych poziomów usług określonych w umowach SLA w przypadku coraz większych i skonsolidowanych obciążeń
 • Przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym oraz uelastycznienie środowiska programistycznego i testowego
 • Samoobsługowe operacje dla zespołów zajmujących się infrastrukturą i aplikacjami
 • Sprawne zarządzanie kopiami danych oparte na macierzach dyskówKorzyści biznesowe

 • Innowacje biznesowe inspirowane przez centrum przetwarzania danych
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych nawet o 50%
 • Dwukrotne wydłużenie cyklów życia systemów pamięci masowej

 

Najczęstsze przypadki użycia macierzy opartych w całości na technologii flash

Macierz AFA XtremlO znajduje coraz więcej zastosowań. Wielu klientów początkowo wdraża ją z myślą o obsłudze jednego obciążenia, ale szybko przekonuje się o jej zaletach, takich jak usprawnienie przepływów pracy, i postanawia zwiększyć zakres jej wykorzystania. W rezultacie około 50% typowych transakcji sprzedaży macierzy XtremIO dotyczy klientów, którzy zdecydowali się na ponowny zakup.

Chmury prywatne/hybrydowe i obciążenia mieszane   Bazy danych i procesy analityczne

XtremlO umożliwia korzystanie z pierwszych rozwiązań typu Database-as-a-Service (baza danych jako usługa) i Application-as-a-Service (aplikacja jako usługa). Zmienia sposób funkcjonowania zarówno środowisk fizycznych, jak i chmur prywatnych lub hybrydowych. 

 

Firma zyskuje nowatorską platformę pamięci masowej baz danych, która konsoliduje i przyspiesza przepływy pracy w obszarach produkcji, programowania, testowania i analizy danych biznesowych, a ponadto znacznie zmniejsza ilość danych i usprawnia ich kopiowanie. Macierz XtremIO można zastosować do takich baz danych, jak Oracle, SQL Server, DB2 oraz NoSQL (MongoDB i Cassandra) oraz platform analitycznych SAS i Splunk. 

Środowiska programistyczne i operacyjne   Aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw

XtremIO może znacznie przyspieszyć tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów, rozszerzyć zakres testów oraz usprawnić cykle wdrażania, testowania i iteracji.

 

Aplikacje SAP, Oracle i Microsoft mogą być używane praktycznie w każdej fi rmie, ale nie zawsze gwarantują wymaganą wydajność w czasie największych obciążeń. XtremIO zapewnia stałą wydajność z opóźnieniami poniżej milisekundy, co ułatwia firmie osiąganie poziomów usług określonych w umowach SLA przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. 

Infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI)   Microsoft Exchange Server

Macierz XtremlO umożliwia stosowanie kompleksowych, obejmujących całe przedsiębiorstwo infrastruktur VDI dostępnych dla wszystkich użytkowników i typów pulpitów. Zapewnia wysoki poziom obsługi użytkowników lokalnej pamięci flash, a dzięki zmniejszeniu ilości danych jest bardziej ekonomiczna niż tradycyjne systemy pamięci masowej. Skalowalność pozioma i wyjątkowa prostota macierzy XtremIO ułatwia obsługę nowych modeli i rozwiązań informatycznych, takich jak BYOD (używanie prywatnych urządzeń do celów służbowych), grafi ka 3D lub pulpit jako usługa (Desktop-as-a-Service – DaaS). 

 

Jeśli firma ma problemy z coraz większą liczbą skrzynek pocztowych i natłokiem wiadomości, może w jednej chwili zwiększyć elastyczność i skalowalność środowiska Exchange Server. Macierz XtremIO diametralnie zmienia sposób wykorzystywania mocy obliczeniowej przez aplikacje i bazy danych Exchange, co znacznie zwiększa wydajność i szybkość przepływów pracy oraz polepsza jakość obsługi użytkowników. 

Elektroniczna ewidencja medyczna (Electronic Medical Records – EMR)

XtremIO zapewnia użytkownikom systemów Epic, Meditech i Cerner korzyści, na które czekali od dawna: przewidywalne, ograniczone do minimum opóźnienia nawet przy dużych obciążeniach i masowej skali przetwarzania danych oraz możliwość konsolidacji różnego typu instancji. Zwiększa to produktywność systemów ewidencji medycznej i ułatwia ich dostosowanie do przepisów.

Mocna strona XtremIO: światowej klasy usługi dla centrów przetwarzania danych

XtremIO to nie tylko najbardziej zaawansowana w branży macierz oparta w całości na technologii flash, lecz także najwyższej klasy usługi dla centrów przetwarzania danych w zakresie zarządzania aplikacjami i infrastrukturą, zapewniania ciągłości biznesowej i obsługi infrastruktur konwergentnych. Usługi te, połączone z konsolidacją wielu obciążeń w warstwie 1 w elastycznym centrum przetwarzania danych, umożliwiają osiągnięcie najwyższych standardów rozwiązań klasy korporacyjnej.

Dzięki bezpośredniej integracji wszystkich produktów EMC usługi XtremIO dla centrów przetwarzania danych mogą być zarządzane w warstwie infrastruktury, hiperwizora lub aplikacji, i są chronione za pomocą najbogatszego na rynku zestawu rozwiązań zapewniających ciągłość biznesową.

Tylko XtremIO i EMC umożliwiają zmianę modelu zarządzania pamięciami masowymi poprzez zastąpienie odizolowanych systemów głębiej zintegrowanymi i zautomatyzowanymi procesami przepływów pracy. Zmiana taka jest możliwa zarówno w środowiskach tradycyjnych, jak i chmurach prywatnych lub publicznych. Przekształcenie przepływów pracy w aplikacji pozwala na zaoszczędzenie znacznych ilości czasu i pieniędzy, a ponadto umożliwia administratorom aplikacji samodzielną obsługę elastycznego centrum przetwarzania danych.

Ciągłość biznesowa

Zarządzanie aplikacjami i infrastrukturą

Infrastruktura konwergentna