FireEye

FireEye

FireEye


Założeniem produktów FireEye jest zapewnienie ochrony przed zaawansowanymi atakami, które omijają inne zabezpieczenia dla klientów z różnych branż i jednocześnie zminimalizowanie nakładów pracy, kosztów operacyjnych związanych z obsługą rozwiązania.

Firma FireEye od początku swojej działalności w 2004 r. konsekwentnie rozwija swoje rozwiązania i rozszerza portfolio produktów i usług w zakresie wykrywania, analizy i przeciwdziałania zaawansowanym atakom. Jest to jedyna specjalizacja tej firmy.
Rozwój produktów jest podporządkowany idei dostarczenia Klientom najbardziej zaawansowanych i kompletnych rozwiązań do obsługi całego procesu „attack response lifecycle” – od wykrycia ataku, przez ograniczenie jego skutków, analizę narzędzi, taktyki i celów ataku, do usprawniania wewnętrznych procedur reagowania i odpowiedzi na zaawansowane ataki.

Network Security - NX Series

Platforma zapobiegająca zagrożeniom, zwalczająca ataki oparte na sieci Web z technologią Intrusion Prevention System IPS identyfikuje i zatrzymuje exploity zero-day z sieci Web, droppery oraz wielo-protokołowe wywołania zwrotne – callbacks - aby pomóc organizacjom w budowie zaawansowanej obrony przeciwko najnowszym zagrożeniom.

Dowiedz się więcej

Email Security On-Premises and Cloud Email Security

Platforma zwalczająca zaawansowane i ukierunkowane ataki email. Skutecznie zabezpiecza przed zawartymi w wiadomościach email atakami typu spear phishing, które omijają filtry anty-spamowe oraz tradycyjne technologie ochrony bazujące na reputacji nadawcy i silnikach sygnaturowych AV. FireEye EX oraz jego wersja chmurowa ETP jest jedynym rozwiązaniem chroniącym przed wielowektorowymi, zaawansowanymi atakami, które używają exploitów typu zero-day, zainfekowanych załączników do wiadomości email, a także złośliwych adresów URL.

Dowiedz się więcej

Mobile Security - Mobile Threat Prevention

FireEye Mobile Threat Prevention (MTP) oferuje wgląd w zagrożenia na urządzeniu mobilnym, wyświetla analizę podejrzanych aplikacji, udostępnia indeks wstępnie przeanalizowanych aplikacji oraz generuje oceny ryzyka dla niestandardowych aplikacji.

Dowiedz się więcej

Endpoint Security - HX Series

Platforma wykrywająca i eliminująca malware na stacjach końcowych umożliwiająca zespołom bezpieczeństwa skorelowanie aktywność sieciowej z aktywnością punktów końcowych.

Umożliwia weryfikację i analizę alertów sieciowych poprzez znalezienie narażonych na atak punktów końcowych co pozwala automatycznie stwierdzić, czy nastąpiła kompromitacja i ocenić potencjalne ryzyko. Ponadto, umożliwia działom bezpieczeństwa szybko zrozumieć szczegóły ataku, jego skalę, a za pomocą jednego kliknięcia myszy odłączyć zainfekowane stacje, aby uniemożliwić napastnikowi dostęp do innych systemów, a równocześnie daje możliwość na przeprowadzenie dochodzenia.

Dowiedz się więcej

FireEye Security Orchestrator

Narzedzie pozwalajace zautomatyzować i przyspieszyć odpowiedź na atak poprzez automatyzację powtarzalnych czynności poprzez projektowanie procesu odpowiedzi. Umozliwiajace agregacja niezbędnych informacji w jednym systemie i przyspieszenie czasu reakcji na zagrożenia.

Dowiedz się więcej

Threat Analytics Platform - Security Data Analytics

FireEye Cloudbased Threat Analytics Platform (TAP), wykracza poza tradycyjne technologie SIEM aby zapewnić widoczność zagrożeń w całym przedsiębiorstwie, zapewnia skodyfikowaną wiedzę służącą do wykrywania i prowadzenia dochodzenia w celu wzmocnienia ochrony przed najbardziej zaawansowanymi atakami.TAP umożliwia zaawansowaną analizę dużych strumieni danych. Ujawnia podejrzane zachowania i generuje alerty, dzięki czemu, zespoły bezpieczeństwa mogą ustalać priorytety i optymalizować swoje działania.