ForeScout

 

ForeScout zapewnia na poziomie użytkownika dostęp do pełnych zasobów sieci firmowej. Dostarczane jako zintegrowane, skalowalne, wysokowydajne appliance lub virtual appliance, ForeScout automatyzuje procesy związane z dostępem do sieci, bezpieczeństwem urządzeń mobilnych, przeciwdziałaniem zagrożeniom przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z zapobieganiem ryzyku i remediacji.

 • Większa wydajność pracowników poprzez umożliwienie pracy na własnych urządzeniach.
 • Pełen podgląd wszystkich urządzeń pracujących w sieci w czasie rzeczywistym.
 • Wsparcie dla realizacji polityk sieciowych.
 • Zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa danych, użytkowników, sieci i aplikacji.

Forescout ConuterAct

Możliwości:

 1. Sondowanie przełączników, koncentratorów VPN, punktów dostępowych i kontrolerów w celu uzyskania listy podłączonych urządzeń
 2. Otrzymywanie pułapek SNMP z przełączników i kontrolerów
 3. Monitorowanie zapytań 802.1X do wbudowanego lub zewnętrznego serwera RADIUS
 4. Monitorowanie zapytań DHCP pod kątem wykrywania zapytań o adres IP wysyłanych przez nowe hosty
 5. Opcjonalne monitorowanie sieciowego portu Switch Port Analyzer w celu podglądu ruchu sieciowego, jak na przykład banerów i ruchu https
 6. Uruchamianie skanowania sieci za pomocą narzędzia Network Mapper (Nmap)
 7. Używanie poświadczeń do uruchamiania skanowania na urządzeniu
 8. Otrzymywanie danych NetFlow
 9. Importowanie zewnętrznych danych klasyfikacyjnych adresów MAC lub żądanie danych LDAP
 10. Monitorowanie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej/prywatnej
 11. Klasyfikowanie urządzeń przy użyciu zasilania przez sieć Ethernet (PoE) z protokołem SNMP