IBM

IBM Premier Business Partner

 

Bezpieczeństwo punktów końcowych

IBM BigFix

Zabezpiecza wszystkie punkty końcowe umożliwiając ciągłe monitorowanie każdego z punktów końcowych pod kątem ewentualnych zagrożeń oraz egzekwowanie przestrzegania strategii bezpieczeństwa, operacyjnych i prawnych. Działa także w instalacjach zamiejscowych z połączeniem sieciowym o bardzo niskiej przepustowości lub nawet bez sieci.

IBM Endpoint Manager

Produkty oparte na technologii IBM Bigfix pomagają w inteligentnym i efektywnym zarządzaniu punktami końcowymi oraz zapewnieniu im bezpieczeństwa. Oprogramowanie to zapewnia widoczność fizycznych i wirtualnych punktów końcowych, ułatwiając rozwiązywanie problemów, zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskiwanie informacji z punktów końcowych w czasie bliskim rzeczywistemu.

IBM Security Trusteer Apex Advanced Malware Protection

Zapewnia ochronę przed nieznanymi, nowymi zagrożeniami oraz zaawansowanym szkodliwym oprogramowaniem, nie wpływając niekorzystnie na produktywność pracy użytkowników. Produkt ten chroni punkty końcowe przez cały okres istnienia zagrożenia, stosując zintegrowany, wielowarstwowy poziom ochrony, który przerywa łańcuch ataku i zapobiega infekcji.

Dowiedz się więcej

Ochrona danych i prywatności

IBM Security Guardium

Wszechstronna platforma ochrony danych, pozwalająca m.in na automatyczne wykrywanie i klasyfikację danych wrażliwych, ocenę słabych punktów zabezpieczeń, monitorowanie aktywności podejmowanej względem danych i plików, maskowanie, szyfrowanie, uniemożliwianie dostępu, powiadamianie i obejmowanie kwarantanną w celu zabezpieczenia newralgicznych danych.

Dowiedz się więcej

Pozyskiwanie i analiza informacji istotnych dla bezpieczeństwa

IBM Qradar SIEM

Konsoliduje dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci. Normalizuje i koreluje surowe dane, by wykrywać naruszenia zabezpieczeń, i za pomocą zaawansowanego mechanizmu Sense Analytics wyznacza wzorce zachowań typowych, wykrywa anomalie, ujawnia zaawansowane zagrożenia i eliminuje fałszywe alarmy.

IBM Security QRadar Risk Manager

Monitoruje konfiguracje topologii sieci, przełączników, routerów, firewalli i systemów zapobiegania włamaniom (IPS — Intrusion Prevention System) i rozpoznaje okoliczności zagrażające bezpieczeństwu. Poza tym symuluje ataki sieciowe i modeluje zmiany konfiguracji, umożliwiając ocenę ich wpływu na skutki ataków

IBM Security QRadar Vulnerability Manager

Proaktywnie rozpoznaje i wykrywa słabe punkty zabezpieczeń urządzeń sieciowych i aplikacji, wzbogaca dane o nich o informacje kontekstowe i pomaga w ustalaniu priorytetów odpowiednich działań naprawczych i zapobiegawczych.

IBM Resilient

Oferuje organizacjom zaawansowaną platformę planowania odpowiedzi na incydenty. Pomaga w łagodzeniu skutków incydentów i zarządzaniu reagowaniem na nie. Ponadto od razu po wdrożeniu umożliwia zespołom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo korzystanie z fachowo opracowanego, spójnego, powtarzalnego i mierzalnego procesu.

Dowiedz się więcej

Zarządzanie tożsamością i dostępem

IBM Security Identity Manager

Pomaga organizacjom w efektywnym zarządzaniu tożsamościami i nadzorze nad wykorzystaniem danych tożsamościowych w skali całego przedsiębiorstwa.

IBM Security Privileged Identity Manager

Zabezpiecza, automatyzuje i kontroluje wykorzystanie tożsamości uprzywilejowanych, aby nie dopuścić do ataków ze strony użytkowników wewnętrznych i podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa w środowiskach korporacyjnych przenikających się z systemami zewnętrznymi, w tym z chmurą.

IBM Security Trusteer Fraud Protection Suite

Oferuje uproszczone podejście do wykrywania oszustw i reagowania na nie, by pomóc organizacjom w skutecznej — a przy tym ekonomicznej — walce z przestępczością w sposób neutralny dla komfortu pracy użytkowników.

Dowiedz się więcej

Ochrona sieci

BM Security X-Force Threat Intelligence

BM Security X-Force Threat Intelligence wzbogaca platformę analityczną IBM QRadar Security Intelligence Platform o dynamicznie aktualizowane informacje o zagrożeniach internetowych. Uzupełnienie funkcji analitycznych oprogramowania QRadar o aktualne dane na temat zagrożeń internetowych pozwala szybciej dostrzec nowe czynniki ryzyka, pogłębić analizę zagrożenia i nadać jej szerszy kontekst, efektywniej określać priorytety incydentów oraz zapobiegać atakom i minimalizować ich skutki.

IBM Security Network Protection

Urządzenia dedykowane IBM Security Network Protection zbudowane są na fundamencie sprawdzonych rozwiązań IBM do zapobiegania włamaniom. Oferują nowe, skuteczniejsze zabezpieczenia przed zaawansowanymi zagrożeniami, lepszą widoczność sieci oraz mechanizmy precyzyjnej kontroli nad aplikacjami, użytkownikami i grupami.

Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo platform mobilnych

IBM Security AppScan

Wzmacnia bezpieczeństwo aplikacji WWW i aplikacji mobilnych, pomaga w zarządzaniu wewnętrznymi programami bezpieczeństwa i ułatwia spełnienie wymagań formalno-prawnych. Na podstawie analizy aplikacji WWW i mobilnych dokonywanej przed ich wdrożeniem AppScan pomaga wykryć słabe punkty zabezpieczeń, generuje raporty oraz rekomendacje poprawek.

IBM MaaS360

BM MaaS360 to łatwa do wdrożenia i skalowalna platforma zarządzania urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie. Dzięki IBM MaaS360 możliwe jest zarządzanie urządzeniami mobilnymi, aplikacjami i treścią oraz zapewnienie im ochrony w sposób dopasowany do potrzeb danej organizacji.

Dowiedz się więcej