RSA

RSA


Firma RSA jest ekspertem w dziedzinie ochrony tożsamości i informacji w sieci. Firma, odkrywca kluczowych technologii zabezpieczeń w Internecie, buduje zaufanie użytkowników korzystających z globalnych i lokalnych sieci. Wielokrotnie nagradzana gama rozwiązań RSA z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem pomaga firmom zidentyfikować i potwierdzić kto jest kim. 20-letnia reputacja RSA została zbudowana w oparciu o innowacyjność, najlepszą technologię oraz doświadczenie współpracy z ponad 18000 klientów oraz 1000 partnerów technologicznych na całym świecie.

RSA Netwitness Suite

RSA Netwitness Logs and Packets

System do wykrywania zagrożen w oparciu o informacje pochodzące z logów oraz z ruchu sieciowego. Dzięki możliwości korelowania informacji pochodzacych z logów oraz ze zrekonstrukowanych sesji sieciowych pozwala na wykrycie zagrożen niewidocznych dla tradycyjnego systemu SIEM bazującego wyłącznie na logach.

RSA Netwitness Endpoint

System do wykrywania symptomów infekcji złośliwym oprogramowaniem, który w odróżnieniu od systemów antywirusowych nei bazuje na sygraturach, ale na analizie zachowań w systemie operacyjnym.

RSA Netwitness SecOps Manager

Platforma organizująca optymalną współpracę ludzi, procesów i technologii w ramach Centrum Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa (SOC - Security Operations Center). Doskonale integruje się z Netwitness Logs and Packets oraz Netwitness Endpoint.

Dowiedz się więcej

RSA Archer Governance, Risk, and Compliance

Platforma klasy GRC (Governance Risk Compliance) wspomagająca organizacje w zakresie nadzoru, zarządzania ryzykami różnego typu oraz zgodnością z obowiązującymi regulacjami. Produkt podzielony jest na moduły zapewniające wsparcie poszczególnych obszarów.

Dowiedz się więcej

 

RSA Archer IT&Security Policy Program

Skalowalny  i elastyczny system zarządzania polityką korporacyjną i regulacjami  oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. System oferuje zasady i standardy dokumentów, przypisywanie własności procedur i zasobów, mapowanie procesów dla kluczowych obszarów i celów biznesowych.

 

RSA Archer IT Risk Managment

Pełen  katalog zasobów biznesowych i informatycznych będący podstawią zarządzania ryzykiem IT. Rejestr ryzyka IT, wstępnie zbudowane metody oceny zagrożeń, biblioteki mechanizmów kontrolnych  IT.

 

RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program

Podejście typu „big data”  do zebranych danych dotyczących podatności systemów IT służące skutecznemu zarządzaniu zagrożeniami wysokiego ryzyka. Proaktywne zarządzamie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem IT powiązane z kontekstem biznesowym

 

RSA Archer Security Incident Managment

Zarządzanie procesem reagowania na incydenty w sieci,  priorytetyzacja  incydentów, zintegrowany system do procesowego badania, eskalowania i rozwiązywania incydentu bezpieczeństwa IT. Pełna integracja z systemami typu SIEM i Help Desk

 

RSA Archer Security Operational & Breach Managment

Zarządzanie  Security Operation Center. Centralny katalog zasobów i procedur  IT dla ustalenia priorytetów działania zespołu SOC w oparciu o kontekst biznesowy. System umożliwia skoncentrowanie  się na najistotniejszych incydentach na bazie kontekstu biznesowego, dzięki  wbudowanych procedur działania dla analityków oraz pełnej integracji z systemami typu SIEM i Help Desk.

 

RSA Archer IT Regulatory Management

Rozwiązanie zapewnia bieżący monitoring zgodności i dostosowanie przedsiębiorstwa to stale zmieniającego się otoczenia i regulacji prawnych, aktualny obraz stanu zgodności z przepisami w całej organizacji, zrozumienie  wpływu zmian regulacyjnych na zasoby IT, kontrolę IT i powiązane procesy biznesowe.

 

RSA Archer Information Security Management System (ISMS)

Przyśpieszenie  procesu certyfikacji  i zarządzania ISO 27001. Jak zrozumieć relacje między zasobami informacyjnymi i zarządzać zmianami w infrastrukturze bezpieczeństwa z scentralizowanym widokiem systemu ISMS.

 

RSA SecurID Suite

RSA SecurID Access

Zestaw rozwiązań zapewniających kompleksowe zabezpieczenie tożsamości, od prostego uwierzytelniania dwuskładnikowego po analizę ryzyka i dynamicznie przydzielane metody potwierdzenia tozsamości. Rozwiązania zarówno dla aplikacji i systemów działających lokalnie, jak również dla aplikacji działających w chmurze,

RSA Identity Governance

System zapewniający właściwy poziom uprawnień dla użytkowników systemów i aplikacji, poprzez automatyczne monitorowanie, certyfikowanie, raportowanie oraz działania naprawcze.

RSA Identity Lifecycle

System usprawniający zarządzanie przydziałem uprawnień dla użytkowników poprzez wnioskowanie, zatwierdzanie oraz realizację przydziału uprawnień w aplikacjach. Działa z użyciem wbudowanego mechanizmu kontroli tych procesów w zakresie zgodności z przyjętymi politykami. 

Dowiedz się więcej