Symantec

Symantec

Symantec


Firma będąca ekspertem w dziedzinie ochrony informacji, która pomaga ludziom, organizacjom, przedsiębiorstwom, instytucjom rządowym w poszukiwaniu swobody i bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Firma powstała w 1982 roku, zatrudniająca 19 000 pracowników na całym świecie, jest liderem w dostarczaniu rozwiązań, dzięki którym ważne informacje są bezpiecznie przechowywane, udostępniane i przesyłane.

Symantec Data Loss Prevention

Kompleksowe rozwiązanie do ochrony przed wyciekiem informacji. Uszczelnia procesy biznesowe, wspiera działy bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Skupia się na ochronie poufnej informacji bez względu na jej formę i miejsce przetwarzania. Analizuje dane w spoczynku, dane w ruchu oraz dane w użyciu wspiera również rozwiązania chmurowe. Od wielu lat numer jeden na rynku. Wysoko skalowane rozwiązanie adresujące potrzeby każdego klienta. Rozwiązanie zapewnia dojrzałą i sprawdzoną metodykę obsługi incydentów bezpieczeństwa, jest dedykowane dla świadomych i dojrzałych biznesowo działów bezpieczeństwa informatycznego, dedykowane raczej dla dużych klientów.

Dowiedz się więcej

Symantec Endpoint Protection

Kompleksowe, wielowarstwowe rozwiązanie do ochrony stacji końcowych. Wysoko skalowalne i wydajne, które wykorzystuje zaawansowane silniki heurystyczno-behawioralne wspierane przez usługi chmurowe dostawcy. To zdecydowany lider na rynku, którego najnowsza odsłona – Symantec Endpoint Protection 14 – to najbardziej kompletne rozwiązanie nowej generacji wśród produktów tej klasy. W najnowszej wersji adresowane są skomplikowane ataki APT.

Dowiedz się więcej

Symantec VIP Access Manager

Rozwiązuje problemy Cloud Security w kontekście kontroli dostępu do aplikacji umiejscowionych w chmurze. Poprzez to narzędzie administratorzy definiują zasady, które obowiązują przy procesie identyfikacji użytkownika próbującego otrzymać dostęp do zasobów danych. Istnieje wiele sposobów budowania własnej polityki kontroli dostępu, dzięki czemu VIP Access Manager jest odpowiedzią dla indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw w tym zakresie.

Symantec VIP

Zlokalizowana w chmurze, przyjazna użytkownikowi technologia, która zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do sieci i aplikacji wrażliwych, poprzez silne uwierzytelnianie. Zapewnia bezpieczny dostęp do poufnych danych i aplikacji w dowolnym czasie, dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu. VIP pozwala zabezpieczyć organizacji całą bazę danych użytkowników - pracowników, pracowników zdalnych, dostawców, klientów.

Symantec Managed PKI Service

Chmurowa usługa zasilająca uwierzytelnianie, służąca również do szyfrowania i cyfrowego podpisywania aplikacji. Umożliwia wydawanie, odnawianie i wycofywanie cyfrowych certyfikatów. Zarządzana z dowolnej, nowoczesnej przeglądarki internetowej.

Dowiedz się więcej

Symantec Data Center Security: Server

Nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie do ochrony centrów przetwarzania danych. Dedykowane środowiskom wirtualnym jak i fizycznym. Wspiera bezagentowo technologie Vmware takie jak NSX i Vshield. Jest to zaawansowany, centralnie zarządzany HIPS, IDS, Sandboxing i antymalware, który wspiera wszystkie popularne systemy serwerowe. Główny komponent Operations Director pozwala podejść do bezpieczeństwa w unikalny sposób i traktować go jako zarządzany i zautomatyzowany proces, który może integrować systemy firm trzecich takich jak Palo Alto Networks, Rapid 7, and VMware NSX, dzięki czemu zapewniamy silny hardening aplikacji biznesowych minimalizując ryzyko przestoju usługi.

Dowiedz się więcej

Symantec Advanced Threat Protection

Nowe, zaawansowane narzędzie pozwalające chronić, analizować i korelować nieznane dotąd, zaawansowane techniki ukierunkowanych ataków. Rozwiązanie wykorzystuje najnowsze technologie Symanteca: Cynic, Synapse i Sonar. Jest w stanie zintegrować się z już posiadanym środowiskiem SEP i działać dodatkowo jako skaner w warstwie sieci. Znacznie skraca czas obsługi incydentu, dzięki silnikom korelującym zdarzenia w wielu miejscach, analityk jest w stanie prześledzić i dokładnie zrozumieć metodę i sposób ataku, wszystko dostępne jest z jednej konsoli, system integruje się i współdziała z usługami chmurowymi Symanteca.

Dowiedz się więcej