VMware

VMware

VMware


VMware, globalny lider w zakresie infrastruktury chmury i mobilności w biznesie, przyspiesza wdrażanie rozwiązań cyfrowych dzięki podejściu definiowanym programowo. Rozwiązania VMware umożliwiają dostęp do nowoczesnych centrów przetwarzania danych i aplikacji hostowanych w chmurach hybrydowych, dzięki czemu firmy mogą szybciej reagować na nowe wyzwania oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo danych swoich klientów. VMware należy do grupy Dell Technologies.

VMware NSX

VMware NSX to rozwiązanie wirtualizacji sieci, a jednocześnie platforma bezpieczeństwa dedykowana do zastosowań w centrach danych. Pozwala ono wirtualizować funkcjonalności typowych urządzeń sieciowych. Należą do nich zapory ogniowe, przełączniki, routery, narzędzia do balansowania ruchem, systemy bezpieczeństwa. Narzędzie odwzorowuje kompletny model sieciowy OSI/ISO w warstwach L2-L7.

VMware NSX pracuje ponad fizyczną infrastrukturą sieciową. Pozwala administratorom na zarządzanie wirtualnymi funkcjonalnościami sieciowymi z poziomu konsoli, bez dotykania kabli czy fizycznych urządzeń. NSX dostarcza usługi sieciowe, ale samodzielnie nie zapewnia łączności z siecią fizyczną. Nadal potrzebne będzie fizyczne połączenie hypervisora z siecią. Infrastruktura fizyczna, która jest wymagana przestaje być tak skomplikowana jak niegdyś.

Korzystając z NSX w standardzie otrzymujemy podstawowe funkcjonalności:

  • przełącznik logiczny pracujący w warstwie L2/L3
  • ruter logiczny trasujący pomiędzy wirtualnymi sieciami
  • NSX API – interfejs pozwalając na integrację z dowolną platformą zarządzania chmurą.

Dodatkowe, zaawansowane logiczne usługi sieciowe oferowane przez NSX to m.in.:

  • logiczna zapora sieciowa – rozproszona i wydajna zintegrowana zapora sieciowa pracująca na poziomie jądra systemu,
  • logiczny Load Balancer – aplikacja rozkładająca obciążenia generowane przez ruch sieciowy,
  • logiczny VPN – obsługuje bezpieczne połączenia zdalne w postaci punkt-punkt oraz zdalny dostęp

Dowiedz się więcej

VMware AirWatch

AirWatch obsługuje wszystkie główne platformy mobilne i umożliwia implementację elastycznego programu BYOD. AirWatch® Zarządzanie Container oferuje całkowite rozdzielenie danych osobistych od służbowych na urządzeniu, jednocześnie zabezpieczając zasoby firmowe i utrzymując prywatność pracownika. Zarządzanie Urządzaniami Mobilnymi (MDM) firmy AirWatch® pozwala firmom stawić czoła wyzwaniom związanym z mobilnością poprzez dostarczanie uproszczonego i efektywnego sposobu wyświetlania i zarządzania wszystkimi urządzeniami z centralnej konsoli administracyjnej. Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM) firmy AirWatch® pozwala sprostać wyzwaniom związanym z nabywaniem, dystrybucją, zabezpieczaniem i monitorowaniem aplikacji mobilnych. Zarządzanie Zawartością Mobilną (MCM) firmy AirWatch® umożliwia bezpieczny dostęp mobilny do zawartości z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Zarządzanie Pocztą Mobilną (MEM) firmy AirWatch® dostarcza kompleksowe zabezpieczenia infrastruktury poczty e-mail w Twojej firmie. Zarządzanie Przeglądaniem Mobilnym firmy AirWatch® jest bezpieczną alternatywą dla przeglądarek natywnych, która zapewnia organizacjom możliwość konfigurowania ustawień niestandardowych, aby sprostać indywidualnym wymaganiom firmowym i potrzebom użytkowników końcowych. Zarządzanie Laptopami firmy AirWatch® pozwala zarządzać Laptopami Mac OS i Windows w podobny sposób do zarządzania smartfonami i tabletami.

Dowiedz się więcej