Zostaw e-mail i dowiedz się jak Oracle ODA może rozwinąć Twoją firmę. 

ODA
Zamknij

Zostaw e-mail i dowiedz się, na jakie możliwości możesz liczyć. Zapewniamy bezpłatną analizę i doradztwo dotyczące Twojej firmy.

 

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Oracle Database Appliance (ODA) wykorzystuje zabezpieczenia zarówno sprzętowe, jak i programowe, oferując wszystko w ramach jednej, spójnej strategii bezpieczeństwa.

Możliwości ODA obejmują zapewnianie bezpieczeństwa głównym komponentom. Bezpieczeństwo jest pogrupowane, a kategorie są następujące:

  • Polityka izolacyjna
  • Kontrolowany dostęp do danych
  • Usługi kryptograficzne
  • Monitorowanie i audyt
  • Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) - możliwość bezpiecznego, kompleksowego, lokalnego i zdalnego zarządzania zasilaniem, monitorowania, wykrywania awarii i powiadamiania

Oracle udostępnia obszerny przewodnik na temat stosowanych rozwiązań zabezpieczających. Jeśli zależy ci na tym, aby wiedzieć o wszystkich dostępnych mechanizmach i systemach, warto zajrzeć na stronę Database Appliance Security Guide.

Łatwiejsze zarządzanie

Łatwiejsze zarządzanie

ODA znacznie upraszcza zarządzanie, ponieważ automatycznie wykrywa zdarzenia dotyczące wydajności i dostępności oraz podejmuje działania zaradcze. Dzięki temu np. pamięć masowa (a konkretnie dyski) może być wymieniana bez wykonywania wielu czynności administracyjnych. Jeśli urządzenie pamięci masowej zacznie zachowywać się w sposób wskazujący na możliwość wystąpienia awarii, co jest sygnalizowanie zapalaniem się niebieskiej diody, wiemy, że można taki dysk wymienić. Dzieje się tak, gdy ODA zidentyfikuje usterkę jako krytyczną awarię i wówczas odetnie zasilanie dysku. Można liczyć na to, że ODA zapewnia redundancję na poziomie dyskowym, zapobiegając spadkom wydajnościowym w całym systemie.

Poza tym ograniczenie planowanych i nieplanowanych przestojów możliwe jest dzięki automatycznemu monitorowaniu i rejestrowaniu żądań usługi poprzez dział Oracle Support.

Diagnostyka i obsługa techniczna

Diagnostyka i obsługa techniczna

Oferowana przez Oracle funkcja Automated Service Request automatycznie tworzy draft zgłoszenia serwisowego np. na części zamienne takie jak dyski, zasilacze lub wentylatory, jeśli wystąpi awaria sprzętu lub sytuacje wskazuje na jej nieuchronność. Taki draft musi później zatwierdzić administrator numeru CSI, a po tym zdarzeniu zgłoszenie wędruje do Oracle. Ponadto w przypadku ewentualnych problemów Oracle ODA gromadzi i tworzy pakiety wszystkich właściwych dzienników (logi) i dołącza je do zgłoszeń serwisowych i pomocy technicznej.

Administrator baz danych lub systemów nie musi ręcznie wyszukiwać i kompilować wszystkich logów i zdarzeń systemowych, aby umożliwić przetworzenie zgłoszenia pomocy technicznej. Narzędzie Oracle Appliance Manager robi to za niego.

Call-Home: Oracle Database Appliance jest wyposażony w funkcję „call-home”. Gdy wystąpi problem natury fizycznej bądź związany z nieprawidłowym działaniem oprogramowania, Oracle Appliance Manager zbiera wszystkie logi i umieszcza je w jednym archiwum, a następnie wysyła do działu wsparcia Oracle Support. Rozwiązanie to umożliwia szybką diagnozę problemu i skraca do minimum czas potrzebny na jego rozwiązanie.

One-command patching: w porównaniu do tradycyjnych systemów, gdzie proces instalacji patchy (poprawki i aktualizacje korygujące) jest dość skomplikowany, ODA umożliwia ich instalowanie przy użyciu jednej komendy - one-command patching. Oracle Appliance Manager wyłączy serwer na ten czas, a po zakończeniu operacji automatycznie przywróci działanie serwera. W zależności od konfiguracji bazy danych, proces ten należy wykonać na jednym lub dwóch serwerach.

Zadzwonimy do Ciebie