Arrow ECS

Arrow SDN Lab

Dla kogo przeznaczony 
jest SDN Lab?

Oferta testowania w SDN Lab dostępna jest dla i Partnerów Handlowych spółki Arrow ECS, którzy w SDN Lab mogą poznać rozwiązania programowalnych sieci komputerowych (SDN) bazujących na produktach Juniper czy VMware NSX.

 

Juniper Networks logo

Co umożliwia
SDN Lab?

 • testowanie administracji i łączenia programowalnych sieci komputerowych z najbliższym środowiskiem
 • zapoznawanie się z rozwiązaniami Juniper i NSX
 • wypróbowywanie ustawień z punktu widzenia administratora i klienta
 • zapoznawanie się z połączeniem świata wirtualnego i fizycznego za pośrednictwem produktów sieciowych Juniper QFX

Komponenty
SDN Lab

SDN Lab został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić testowanie każdej topologii, z którą można spotkać się w centrach danych typu „SDN ready”.

Część sieciowa SDN Lab bazuje na technologii Juniper a działanie platformy wirtualizacyjnej zapewniają serwery ze zintegrowanym hipernadzorcą VMware ESX

Czym jest SDN?

Programowalne sieci komputerowe

Programowalne sieci komputerowe (SDN) umożliwiają administratorom sieci zarządzanie usługami sieciowymi na poszczególnych poziomach za pomocą abstrakcji funkcjonalnej. Jest to możliwe za sprawą wydzielenia z infrastruktury bazowej warstwy kontroli (control plane) infrastruktury sieciowej, decydującej o przesyłaniu danych do wybranych miejsc (data plane). W przypadku bardziej obszernej infrastruktury sieciowej - np. komunikacji miedzy centrami danych - takie podejście zdecydowanie ułatwia administrację sieci, obniża koszty jej utrzymania oraz pomaga efektywniej wykorzystywać zasoby sieciowe.

Operator chmury może zatem oferować usługi typu XaaS (wszystko jako usługa) na podstawie żądań, tworzyć ich całości i odpowiednio nimi zarządzać, modyfikować zgodnie z potrzebami czy anulować. Dynamiczne podejście umożliwia optymalne wykorzystanie istniejącego sprzętu, mocy komputerów oraz przestrzeni pamięciowej. Programowalne sieci komputerowe stanowią podstawową platformę dla przetwarzania w chmurach w nowoczesnych programowalnych centrach danych (SDDC).

Technologia ta oferuje klientom funkcje niezbędne do tworzenia i zarządzania usługami i aplikacjami w SDDC, do których należą przede wszystkim:

 • automatyzacja żądań, przeprowadzanych operacji
 • orkiestracja poszczególnych technologii
 • dynamiczne skalowanie na podstawie żądania obsługiwanej usługi/aplikacji
 • service chaining
 • oferta addytywnych usług L4-L7
 • bezpieczeństwo: dostęp i oddzielenie poszczególnych aplikacji i usług, z których korzystają klienci

Sprzęt

Juniper

Juniper Junos Space Network Director

Juniper Junos Space Network Director - system zarządzania i monitoringu obejmujący jednocześnie sieć fizyczną oraz wirtualną.
 
Network Director umożliwia administratorom budowanie, wdrażanie, analizowanie i kontrolę sieci fizycznej.
Dzięki integracji z VMware pomaga zarządzać, wizualizować oraz rozwiązywać problemy związane z sieciami fizycznymi i wirtualnymi poprzez zapewnienie skorelowanej wizualizacji obu tych warstw.

 

Przełączniki  QFX5100

Przełączniki  QFX5100 – uniwersalne przełączniki znajdujące zastosowanie w każdym datacenter.

Przełączniki  występują w kilku wersjach z interfejsami 10 GbE  lub 40 GbE, zapewniają bardzo niskie opóźnienia, możliwość działania w wielu różnych topologiach oraz bogatą listę funkcjonalności warstw L2 i L3.
W środowiskach VMware NSX umożliwiają połączenie sieci wirtualnych VXLAN z fizycznymi dzięki sprzętowo realizowanej funkcji bramki VTEP (Virtual Tunnel End Point).
Funkcja ta umożliwia realizację połączenia warstwy L2 pomiędzy portami urządzeń/serwerów, a interfejsami sieciowymi maszyn wirtualnych podłączonych do sieci  wirtualnych VXLAN.
Bramka VTEP realizowana sprzętowo na przełączniku zapewnia dużą ilość portów oraz wydajność połączenia.

 

VMware NSX

Główne zalety rozwiązań SDN z wykorzystaniem narzędzia VMware NSX

 • logic switching: kompletnie reprodukuje funkcjonalność L2 i L3 przełączników oddzielonych od warstwy fizycznej.
 • Brama sieciowa NSX: Brama sieciowa L2 zapewnia bezproblemowe połączenie środowiska wirtualnego z fizyczną infrastrukturą oferującą sieci VLAN.
 • logical routing: umożliwia routing pomiędzy przełącznikami logicznymi i wspiera dynamiczne protokoły routingu w celu połączenia różnych sieci wirtualnych.
 
 • logical firewall: firewall dystrybuowany zintegrowany z hipernadzorcą, o wysokiej wydajności i z zaawansowanymi funkcjami monitoringu.
 • logical load balancer: całkowicie zintegrowane zrównoważenie obciążenia wraz ze wszystkimi najpopularniejszymi funkcjami, w tym terminacją SSL.
 • logical VPN: Site-to-Site i Remote Access VPN w oprogramowaniu.
 • NSX API: RESTful API umożliwiający integrację z dowolną platformą zarządzania.

Przetestuj

Arrow SDN LAB

Środowisko Arrow SDN LAB po obowiązkowym szkoleniu wykonywanym w siedzibie partnera przez pracowników Arrow ECS będzie w pełni dostępne dla naszych partnerów, którzy będą mogli przygotować i przetestować dowolne scenariusze pokazowe na własny użytek lub dla swoich klientów.

Przetestuj już dziś w Arrow SDN LAB funkcjonalności VMware NSX i Juniper:

 1. Mikrosegmentacja
 2. VxLAN
 3. Juniper Junos Space Network Director
  (monitoring i zarządzanie siecią fizyczną i wirtualną)
 

Pracujemy nad udostępnieniem kolejnych funkcjonalności:

 1. Integracja z Intel Security (rozwiązania MOVE i IPS)
 2. Integracja z VMware Cloud
 3. VTEP (serwer bazy danych Oracle oraz Juniper SRX)

 

Kontakt

 
Jacek Litwicki

Jacek Litwicki

Senior Field Application Engineer

moc.worra@ikciwtiL.kecaJ

Telefon: +48 12 616 43 21

Tel. kom.: +48 504 280 122

   
Marcin Filipiak

Marcin Filipiak

Field Application Engineer

moc.worra@kaipiliF.nicraM

Telefon: +48 12 616 43 37

Tel. kom.: +48 601 522 572

Masz pytanie?

Zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.

2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: pawel.mroz@arrow.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólne o ochronie danych 679/2016; dalej jako: RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skomunikowania się z Arrow ECS. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Arrow ECS.

wróć na górę