VeritasArrow ECS

InfoScale Availability

InfoScale Availability

Maksymalny czas pracy dla aplikacji krytycznych.

Zminimalizowanie niepożądanych przestojów

Zminimalizowanie niepożądanych przestojów dla krytycznych aplikacji biznesowych

InfoScale Availability zapewnia wysoką dostępność i odzyskiwanie danych dotyczących krytycznych usług biznesowych po awarii na dowolnej odległości, w tym poszczególnych baz danych, niestandardowych aplikacji i złożonych aplikacji wielowarstwowych, w środowisku fizycznym i wirtualnym.

Inteligentny monitoring aplikacji i infrastruktury wykrywa ewentualne zagrożenia dla dostępności i automatycznie usprawnia aplikacje w razie potrzeby. InfoScale automatycznie wykrywa awarie witryny i automatycznie lub na polecenie odzyskuje dane. Dzięki wbudowanej funkcji pro-aktywnego wykrywania i zgłaszania potencjalnych problemów zanim wpłyną one na jakość usług IT, InfoScale Availability pomaga zminimalizować niechciane przestoje krytycznych usług biznesowych.

Pobierz ulotkę produktową

Dostępność na każdą odległość

Dostępność na każdą odległość

Zautomatyzowane awaryjne odzyskiwanie danych na każdym etapie Disaster Recovery

O Awaryjne odzyskiwanie to coś więcej niż replikacja danych. Dla aplikacji o znaczeniu krytycznym, które muszą pozostać on-line nawet w przypadku awarii serwisu, strategia odzyskiwania danych powinna także obejmować zautomatyzowane odzyskiwanie aplikacji.

Dostępność InfoScale zapewnia awaryjne odzyskiwanie systemowe na każdą odległość, dzięki czemu Twoja organizacja może wdrożyć do kompletnego odzyskiwania awaryjnego zarówno wysoki poziom dostępności lokalnej jak i zdalne grupowanie.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby przeprowadzić migrację aplikacji pomiędzy serwerami w lokalnym centrum danych w tym samym regionie metro, lub przenieść wszystkie aplikacje do centrum danych na odległość tysięcy mil.

Maksymalna dostępność

Maksymalna dostępność dla infrastruktury fizycznej i wirtualnej

Wielość platform często oznacza wiele narzędzi o wysokiej dostępności, a co za tym idzie, zwiększoną złożoność. Ta złożoność może zwiększyć koszty administracyjne i zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. InfoScale Availability jest jedynym rozwiązaniem, które obsługuje wszystkie najważniejsze systemy operacyjne, w tym systemy UNIX, Microsoft Windows, Linux i wirtualne platformy, takie jak VMware ESX, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Oracle VM i Microsoft Hyper-V. Maksymalny czas pracy za pomocą jednego rozwiązania dla wysokiej dostępności i odzyskiwania danych po awarii w obrębie całego środowiska IT.

Opracowanie

Taneja Brief: "Infrastruktura wirtualna non-stop"

Learn how Veritas helps keep your virtual applications up and running with minimal downtime.

Pobierz opracowanie

Testy disaster recovery

Testy automatycznego disaster recovery

Sprawdź swoją strategię disaster recovery w każdej chwili.

Twoje środowisko produkcyjne ciągle się zmienia. Regularny rytm testowania strategii disaster recovery ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania skutecznego odzyskiwania danych w przypadku awarii.

Oprogramowanie InfoScale Availability zawiera narzędzie Fire Drill, które symuluje testy disaster recovery przez uruchomienie aplikacji w centrum zapasowym tak jak miałoby to miejsce w chwili rzeczywistej awarii. Ponieważ jest to symulacja, narzędzie Fire Drill nie zakłóca aplikacji produkcyjnych, dzięki czemu może być uruchamiany tak często, jak to konieczne, eliminując potrzebę intensywnych testów manualnych podczas weekendów.

Wsparcie dla aplikacji

Wsparcie dla aplikacji, baz danych i technik replikacji

Instalowanie innych rozwiązań klastrowych często wymaga długich projektów konsultingowych i niestandardowych skryptów do obsługi różnych aplikacji i baz danych w danym środowisku.

Z InfoScale Availability, uzyskasz natychmiastowe wsparcie dla szerokiej gamy aplikacji, w tym SAP®, BEA®, Siebel, Oracle, Microsoft Exchange, i PeopleSoft®, jak również korporacyjnych baz danych, takich jak Oracle, DB2 ®, Microsoft SQL Server® i Sybase®.

Ponadto uzyskasz pełną obsługę systemów przenoszenia danych, w tym replikator Veritas, Hitachi® TrueCopy, HP® Continuous Access XP, HP Continuous Access EVA, EMC® SRDF EMC RecoverPoint, EMC MirrorView, NetApp® SnapMirror, IBM Metro Mirror, IBM Global Mirror, IBM HADR, IBM XIV, Oracle Data Guard, i innych.

Opracowanie

Maksymalny czas pracy dla SAP HANA

Dowiedz się, jak zautomatyzować kontrolę, naprawić awarie i przywrócić redundancję dla SAP HANA.

Pobierz opracowanie

Utrzymanie ciągłości pracy

Utrzymanie ciągłości pracy dla wielowarstwowych aplikacji

Ponieważ komponenty aplikacji są coraz bardziej rozpowszechnione pomiędzy warstwy fizyczne i wirtualne, Twoje narzędzia muszą zrozumieć to i skutecznie radzić sobie z ich wewnętrzną złożonością.

InfoScale Availability chroni od tej złożoności poprzez wirtualne usługi biznesowe (Virtual Business Services) - prosta konstrukcja, zawierająca sekwencje start / stop i zależności pomiędzy różnymi poziomami, które tworzą wielowarstwowe aplikacje.

Wirtualne usługi biznesowe (VBS) są świadome kompleksowej obsługi biznesu i są w stanie podjąć działania w przypadku awarii. Kiedy jakiś element wielowarstwowej aplikacji zawiedzie, VBS nie tylko odzyska uszkodzoną aplikację, ale będzie również automatycznie obsługiwać połączenia z innymi zasobami obliczeniowymi potrzebnymi do zapewnienia dostępności usługi biznesowej. Końcowym efektem jest szybsze odzyskiwanie danych i minimalne przestoje, a wszystko to bez konieczności manualnej interwencji.

 

Szybsze odzyskiwanie danych

 

Szybsze odzyskiwanie danych dzięki natychmiastowemu wykryciu awarii

Zwykłe grupowanie opiera się na wyszukaniu zasobów w celu określenia stanu zasobów aplikacyjnych. Ten proces zwiększa obciążenie procesora, ale, co ważniejsze, błędy mogą nie być wykryte natychmiast.

Inteligentny system monitorowania (Intelligent Monitoring Framework) w InfoScale Availability umożliwia szybsze wykrywanie błędów przez asynchronicznie monitorowanie wybranych zasobów. Oznacza to, że błędy mogą być wykryte natychmiast, bez konieczności czekania na brak odpowiedzi uszkodzonego zasobu. Ponadto obciążenie procesora związane z tradycyjnym monitorowaniem opartym na sondowaniu jest także mniejsze. 

Efektywność wykorzystania zasobów

Efektywność wykorzystania zasobów klastrowych

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów klastra z InfoScale Availability i zapasu roamingu N + 1 lub N + M aktywność/ możliwości aktywne.

Rozwiązanie to również zapewnia maksymalną sprawność i optymalne wykorzystanie serwera. InfoScale Availability dynamicznie wybiera system docelowy dla pracy awaryjnej aplikacji poprzez określenie węzła klastra z najbardziej dostępnych CPU i pamięci. Monitoruje dostępną wydajność systemów w klastrze, jeśli chodzi o CPU, pamięć i wymianę, w celu wybrania optymalnego celu w oparciu o potrzeby aplikacji. W momencie wystąpienia awarii, Cluster Server może automatycznie wybrać najmniej wykorzystywany serwer do pracy awaryjnej, a także dodać naprawione serwery z powrotem do puli wyboru.

Koniec split brain

Koniec efektu split brain

Gdy wewnętrzna komunikacja w klastrze zawiedzie, możliwe jest, że oba systemy będą próbować zrobić zapis w tym samym miejscu i spowodują uszkodzenie danych. Efekt ten nazywany jest Split Brain.

Zaawansowana logika ochrony danych dostępna w InfoScale Availability chroni dane przed uszkodzeniem gdy pojawia się wspomniana efekt split brain, dzięki dostarczeniu dodatkowego mechanizmu arbitrażu pomiędzy węzłami klastra. Gwarantuje to integralność danych, jak również dostępność usług.

Następna generacja BC

InfoScale: Następna generacja BC i zarządzanie danymi

Od Storage Foundation High Availability do InfoScale

Niektóre produkty z pakietu Storage Foundation High Availability (SFHA) zostały przeniesione do nowej rodziny InfoScale – następnej generacji rozwiązania do zapewnienia ciągłości biznesowej i zarządzania pamięcią masową. Oprócz szerokiej funkcjonalności InfoScale jest dostępny również w modelu subskrypcyjnym. Ogólnie rzecz biorąc, nowe produkty mają szerszą funkcjonalność niż poszczególne produkty z poprzedniej linii.


Rodzina InfoScale obejmuje:

 • InfoScale Enterprise
 • InfoScale Availability
 • InfoScale Storage
 • InfoScale Foundation
 • InfoScale Operations Manager
Pobierz mapowanie rozwiązań Infoscale  

Wysoka dostępność

Wysoka dostępność dla serwerów Cisco UCS

InfoScale Availability obsługuje jednolitą infrastrukturę centrum danych poprzez odpowiadanie na wysokie wymagania dostępności dla serwerów Cisco Unified Computing System (UCS ™). InfoScale Availability pozwala osiągnąć wysoką dostępność serwerów Cisco UCS i automatycznie przełączać awaryjne usługi z jednego serwera na drugi przy znacznie zmniejszonym czasie odzyskiwania usług. 

Opracowanie

Wysoka dostępność dla serwerów Cisco UCS z Symantec Cluster Server

Zobacz jak Cluster Server utrzymuje dużą dostępność Cisco Unified Computing Systems, dzięki czemu można uzyskać zautomatyzowane i przewidywalne odzyskiwanie danych.

Pobierz opracowanie

InfoScale Foundation

 

InfoScale Foundation

Zacznij od podstawowego zarządzania przechowywaniem danych

Zwiększ wykorzystanie posiadanego miejsca dla przechowywania danych oraz rozszerz dostępność ścieżek I/O z InfoScale Foundation. Połączenie naszych wiodących technologii File System i Volume Manager, InfoScale Foundation dostarcza kompleksowe rozwiązanie dla zarządzania heterogenicznymi systemami do składowania danych.

 • Najważniejsze funkcje:
 • Veritas Volume Manager i File System
 • Dynamic multi-pathing
 • Elastyczne formy nazewnictwa
 • Nazwy urządzeń za pomocą identyfikatorów volumenów (array volume id)
Więcej o InfoScale Foundation  

InfoScale Storage

InfoScale Storage

Kompletne rozwiązanie software-defined

Zarządzanie przechowywaniem danych niezależnie od rodzaju sprzętu oraz lokalizacji w której się znajduje. Veritas InfoScale Storage zapewnia przewidywalną gwarancję jakości usług poprzez identyfikację i optymalizację krytycznych przepływów danych. InfoScale Storage zwiększa sprawność systemów pamięci masowych, pozwalając na współpracę i zarządzenie wieloma typami systemów pamięci masowych, aby osiągnąć lepszy współczynnik ROI bez kompromisów w zakresie wydajności i elastyczności.

Oprócz funkcji dostępnych w InfoScale Foundation, InfoScale Storage obejmuje:

 • Cluster File System (w tym Flexible Storage Sharing)
 • SmartIO (optymalne cachowanie danych z systemów plików lub aplikacji)
 • Volume and file replication
 • Thin storage reclamation
 • Kompleksowe snapshoty
Więcej o InfoScale Storage
 

InfoScale Enterprise

 

InfoScale Enterprise

Rozszerzona dostępność aplikacji w połączeniu z przechowywaniem danych na systemie pamięci masowej software-defined

Osiągnij lepsze ROI i odblokuj wysoką wydajność dzięki integracji z systemem pamięci masowej nowej generacji. Veritas InfoScale Enterprise odpowiada na potrzeby ciągłości działania przedsiębiorstwa, zapewniając systemy pamięci masowej typu software-defined dla krytycznych usług w całym centrum przetwarzania danych. Rozwiązanie to zapewnia wysoką dostępność oraz disaster recovery dla złożonych, wielowarstwowych aplikacji w środowiskach fizycznych i wirtualnych.

Oprócz funkcji InfoScale Storage i InfoScale Availability, InfoScale Enterprise obejmuje:

 • Wsparcie dla  Oracle RAC
 • Wsparcie dla Sybase ASE CE
 • Wsparcie dla wysokiej dostępności dla Cluster File System
Więcej o InfoScale Enterprise

InfoScale Operations Manager

InfoScale Operations Manager

Więcej korzyści z InfoScale bez żadnych dodatkowych kosztów.

Łatwy w obsłudze Infoscale Operations Manager jest graficznym interfejsem dla całej rodziny produktów InfoScale (a wcześniej Storage Foundation High Availability). Zwiększa on wartość oferty przez zapewnienie przejrzystości i kontroli jak również kompleksowe raporty dotyczące dostępności, serwerów, systemów pamięci masowej i licencji.

Główne obszary zainteresowania obejmują:

 • Scentralizowane wizualizację i sterowanie
 • Automatyczne operacje
 • Wszechstronne raporty
Więcej o InfoScale Operations Manager

Więcej

Dowiedz się więcej o InfoScale Availability

 

Zasoby

Szukasz więcej informacji? Zobacz naszą bibliotekę arkuszy danych, dokumentów i filmów.

Dowiedz się więcej
 

Wymagania

Nie możesz się zdecydować, czy ten produkt pasuje do Twoich potrzeb? Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi przed instalacją.

Dowiedz się więcej