X

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

Centrum egzaminacyjne Pearson Vue

Ważne informacje. Bądź na bieżąco.

Centrum egzaminacyjne Pearson Vue

Z przyjemnością informujemy, że istnieje możliwość zdawania egzaminów Pearson VUE w Centurm Egzaminacyjnym Arrow ECS.

 

REGULAMIN ZDAWANIA EGZAMINÓW PEARSON VUE W CENTRUM EGZAMINACYJNYM ARROW ECS

 

1. ZGŁOSZENIE I TERMIN EGZAMINU

1.1. Na egzamin można zarejestrować się wyłącznie przez stronę internetową Pearson VUE (www.pearsonvue.com).
1.2. Przed rejestracją na egzamin przez stronę Pearson VUE, prosimy o kontakt z Administratorem Arrow ECS pod numerem telefonu: +48 22 488 70 00 lub na adres e-mail: karolina.zakowska@arrow.com w celu potwierdzenia terminu egzaminu. System Pearson VUE nie powiadamia centrów egzaminacyjnych o zamówionych bezpośrednio w Pearson VUE egzaminach i może się zdarzyć, że nie będziemy mogli zrealizować egzaminu w terminie przez Państwa wskazanym.

2. MIEJSCE EGZAMINOWANIA

Arrow ECS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 32
02-255 Warszawa

3. OPŁATY

3.1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty przed egzaminem, zgodnie z warunkami zawartymi na stronie Pearson Vue.
3.2. Ceny egzaminów (w USD netto) dostępne są na stronie internetowej Pearson VUE.

4. PRZEBIEG EGZAMINU

4.1. Zdający zobowiązany jest zgłosić się minimum 15 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia egzaminu, w celu dopełnienia formalności. Spóźnienie przekraczające 15 minut względem ustalonej w Zgłoszeniu godziny egzaminu nie pozwala Zdającemu na przystąpienie do egzaminu i tym samym egzamin przepada, a Zdający nie otrzyma zwrotu opłaty dokonanej za egzamin.
4.2. Zdający zobowiązany jest do wylegitymowania się dwoma dokumentami ze zdjęciem oraz do zapoznania się z regulaminem egzaminowania i złożenia pod nim podpisu zgodnego z dokumentami.
4.3. Administrator Arrow ECS wskaże Zdającemu stanowisko testowe.
4.4. Egzamin ma formę testu, pytania mogą mieć jedną lub wiele prawidłowych odpowiedzi, mogą również występować pytania w formie symulacji.
4.5. Egzaminy przeprowadzane są w wyznaczonym przez danego producenta czasie (od 60 - 180 minut). Większość testów dostępna jest w języku angielskim. Niektóre testy można zdawać w języku polskim, niemieckim, hiszpańskim i francuskim.
4.6. W czasie egzaminu Zdający nie może korzystać z żadnych pomocy (np. kalkulator, telefon, słowniki, notatki).
4.7. Przebieg każdego egzaminu jest monitorowany.
4.8. W razie niestosowania się przez Zdającego do ustalonych zasad zdawania egzaminów Administrator ma prawo do upomnienia Zdającego. Niedostosowanie się do uwag Administratora, skutkować będzie przerwaniem egzaminu. W takim przypadku egzamin przepada i Zdający nie otrzymuje zwrotu opłaty dokonanej za egzamin.
4.9. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upływie przewidzianego limitu czasu, aplikacja z rozwiązywanym testem jest sprawdzana i oceniana przez program testujący, po czym Zdający otrzymuje wydruk z potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu i uzyskanym wynikiem. Wydruk nie jest potwierdzeniem uzyskania certyfikacji.
4.10. Po uzyskaniu z egzaminu wyniku pozytywnego, Zdający otrzyma imienny certyfikat, który zostanie przesłany bezpośrednio przez danego producenta. Arrow ECS nie pośredniczy w wydawaniu i przesyłaniu certyfikatów.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Zdający może przystąpić w tym samym dniu do kilku egzaminów.
5.2. Każdy egzamin można zdawać wielokrotnie, na warunkach określonych przez danego producenta. Każdy kolejny egzamin wymaga odrębnego zgłoszenia i opłat.
5.3. Po wysłaniu Zgłoszenia, nie ma możliwości z rezygnacji z zamówionego egzaminu. Zdający może jedynie dokonać zmiany terminu egzaminu najpóźniej na 2 dni robocze przed zamówionym terminem egzaminu. Jeżeli Zdający zgłosi zmianę terminu egzaminu w terminie późniejszym niż określony w zdaniu poprzednim, zamówiony egzamin przepada i Zdający nie otrzyma zwrotu opłaty dokonanej za egzamin.
5.4. Arrow ECS zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminów egzaminów.

 

Karolina Żakowska

Karolina Żakowska

Administrative Assistant

moc.worra@akswokaz.anilorak

Telefon: +48 22 488 70 00