X

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

Internet of Things

Internet of Things

Internet of Things

Wszystkie elementy składowe technologii IoT - Arrow OpenLab

Zobacz film

Laboratorium IoT – Arrow OpenLab

Czujniki zbierające dane, przekazujące je następnie poprzez gateway do chmury lub bezpośrednio do systemu, gdzie dane są poddawane analizie pozwalającej na podejmowanie decyzji biznesowych. Tak wygląda najprostsza definicja idei IoT. Do podstawowych korzyści wynikających z wdrożenia IoT należy zaliczyć poprawę efektywności operacyjnej oraz redukcję kosztów.

 

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.

2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: pawel.mroz@arrow.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólne o ochronie danych 679/2016; dalej jako: RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skomunikowania się z Arrow ECS. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Arrow ECS.

Bez względu na to czy tworzysz własne rozwiązania, czy chcesz użyć gotowej technologii IoT dostępnej w Arrow, chętnie pomożemy zarówno na etapie jego projektowania, jak i realizacji.

Dzięki wiedzy i  doświadczeniu naszych inżynierów w projektowaniu sensorów, konfiguracji systemów IT oraz szerokiej ofercie usług typu Software as a Service, Infrastructure as a Service oraz Platform as a Service dostępnej w naszym marketplace ArrowSphere, otrzymasz pełne wsparcie dla każdego elementu składowego technologii IoT.

  

Laboratorium IoT – Arrow OpenLab

Zapraszamy do naszego laboratorium IoT, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu można zapoznać się z  modelem rzeczywistego, kompletnego systemu IoT od sensora do analityki biznesowej. Można też skonfigurować u nas własne rozwiązanie, czy też wykonać test typu POC (proof of concept).

  

 

 

Producenci

Producenci w ofercie Arrow ECS Polska

Osoby kontaktowe

Piotr Cisowski

Piotr Cisowski

Sales Operations Manager

moc.worra@ikswosic.rtoip

Telefon: +48 12 616 43 23