Zostaw e-mail i dowiedz się jak chmura Oracle Cloud może rozwinąć Twoją firmę. 

Zamknij

Zostaw e-mail i dowiedz się, na jakie możliwości możesz liczyć. Zapewniamy bezpłatną analizę i doradztwo dotyczące Twojej firmy.

 

Bnovation

Bnovation

Firma Solet posiada w swoim portfolio autorski system klasy Development Unblocker o nazwie Bnovation. Zastosowanie platformy Bnovation wyzwala zaangażowanie pracowników w zmiany i rozwój przedsiębiorstwa w perspektywie łańcucha wartości, skutecznie wspiera delegowanie zadań związanych z realizacją celów strategicznych i operacyjnych oraz pozytywnie pobudza komunikację międzyludzką wokół realizowanych procesów biznesowych.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Skontaktuj się z nami

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.

2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: pawel.mroz@arrow.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólne o ochronie danych 679/2016; dalej jako: RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skomunikowania się z Arrow ECS. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Arrow ECS.

Fundamentem firmy Solet jest doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów, który od ponad 15 lat z sukcesem realizuje projekty budowy systemów klasy Business Intelligence. Koncepcja eksperckich rozwiązań Solet zakłada efektywne zastosowanie informacji zarządczej w przekroju całej organizacji, począwszy od właścicieli i zarządu firmy, a skończywszy na pracownikach szczebla operacyjnego.

Innowacyjny charakter Solet oraz wierność wyznawanym wartościom zdobyły uznanie wśród licznego grona jej partnerów biznesowych. Rekomendacje klientów oraz inne dodatkowe informacje o firmie Solet są dostępne na stronie www.solet.pl.

A może jednak budżetowanie w stylu modern

Po około 100 latach skutecznego stosowania w milionach przedsiębiorstw, klasyczne planowanie i budżetowanie stało się nieco „przykurzone”. Pomimo wielkiego znaczenia przypisywanego budżetowaniu, stale narasta krytyka dotycząca jego efektywności. W wyniku prowadzonej dyskusji  powstają co raz to nowe koncepcje: od Better Budgeting poprzez Advanced Budgeting do Beyond Budgeting. Jedne z nich proponują stopniowe poprawianie budżetowania, inne zaś opowiadają się za jego całkowitym zniesieniem. Koncepcje te stanowią jednak tylko częściową odpowiedź na krytykowane ograniczenia klasycznego podejścia, a wiele założeń definiowanych w ich ramach spotyka się z zarzutami braku podstaw teoretycznych oraz braku rzeczywistego i skutecznego zastosowania w praktyce.

W związku z powyższym Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów ICV powołało do życia zespół roboczy składający się z ponad 50 członków pochodzących ze świata nauki, doradztwa oraz praktyki biznesowej. Na przestrzeni ostatnich lat zespół ten przygotował opartą na podstawach teoretycznych, ale jednocześnie kompletną, spójną i możliwą do zastosowania w praktyce koncepcję Modern Budgeting. Koncepcja ta odwołuje się do źródła efektywnego planowania, w ramach którego strategia, cele oraz system zarządzania stanowią system naczyń połączonych.

Praktyczna strona nowoczesnej koncepcji budżetowania wymaga ujęcia jej reguł w świecie zaawansowanych procesów dostępu do danych. W dobie Big Data biznes zalewa fala informacji. W tym kontekście opomiarowanie ogniw łańcucha  wartości i dekompozycję zaplanowanych celów na poziom struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa trudno wyobrazić sobie bez wsparcia nowoczesnych technologii informatycznych. Na podstawie analizy istniejących rozwiązań zespół roboczy ICV ds. koncepcji nowoczesnego budżetowania doszedł do wniosku, że nie istnieją gotowe narzędzia IT dla Modern Budgeting. Niespełna pół roku po opublikowaniu tej informacji, z inicjatywy członków polskiej sekcji ICV i ekspertów Solet Business Intelligence, uruchomiono nowy projekt. W efekcie przeprowadzonych prac powstała nowoczesna przestrzeń planowania Bnovation – technologia dedykowana do wdrożenia zasad i wartości  Modern Budgeting  w przedsiębiorstwie. Przestrzeń Bnovation łączy świat managerów i controllerów oraz stanowi rdzeń systemowo-merytoryczny dla wszystkich partnerów kooperujących w ramach lokalnych i globalnych łańcuchów wartości.


Zadzwonimy do Ciebie