Zostaw e-mail i dowiedz się jak chmura Oracle Cloud może rozwinąć Twoją firmę. 

Zamknij

Zostaw e-mail i dowiedz się, na jakie możliwości możesz liczyć. Zapewniamy bezpłatną analizę i doradztwo dotyczące Twojej firmy.

 

erdeIT GIS

erdeIT GIS

Potrzebujesz system, który prezentuje i analizuje Twoje dane na mapie? Rozwiązanie erdeGIS jest systemem klasy Cloud GIS zapewniającym przetwarzanie danych w chmurze i jednocześnie przechowywanie danych z zachowaniem zasad ich bezpieczeństwa. Oferujemy dedykowane rozwiązania GIS dla przedsiębiorstw z branż: energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Skontaktuj się z nami

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.

2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: pawel.mroz@arrow.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólne o ochronie danych 679/2016; dalej jako: RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skomunikowania się z Arrow ECS. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Arrow ECS.

Partner: erdeIT Sp. z o.o.

Aplikacja: erdeIT GIS

Strona internetowa: www.erdeit.com
E-mail: biuro@erdeit.com

Rozwiązania WWW/GIS „szyte na miare”

Budujemy rozwiązania w architekturze trójwarstwowej w modelu usługowym.
Cechy charakterystyczne budowanych przez nas rozwiązań:

 • dostępne dla użytkowników przez przeglądarkę WWW
 • dostępne dla użytkowników urządzeń mobilnych
 • dane przestrzenne udostępniane w modelu usługowym zgodnym ze standardami OGC
 • od razu zapewniamy podstawowe funkcje komponentu mapowego, takiej jak:
  • wyświetlanie danych przestrzennych na mapie,
  • poruszanie się po mapie – zmianę skali mapy (powiększanie i pomniejszanie mapy)
  • przesuwanie widoku mapy (nawigowanie),
  • wyszukiwanie danych
  • dopasowywanie widoku mapy do wyszukanych obiektów,
  • komponowanie treści mapy poprzez zarządzanie widocznością danych na mapie (włączanie i wyłączanie warstw danych, sterowanie widocznością warstwy na mapie),
  • pomiary odległości i powierzchni na mapie,
  • drukowanie fragmentu mapy do pliku,
  • dodawanie i edycja punktów na mapie

Rozwiązania GIS dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Gminom i Powiatom oferujemy gotowe rozwiązania realizujące funkcje gminnego lub powiatowego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgodnego z wymogami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz dyrektywy INSPIRE.
Oferowane rozwiązanie jest systemem klasy Cloud GIS zapewniającym:

 • przetwarzanie danych w chmurze
 • przechowywanie danych w bezpiecznym, jednym z najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych Centrum Serwerowe DataTechnoPark we Wrocławiu

Zapewniamy funkcjonalności integracji z systemem ePUAP.
Oferujemy kompleksową pomoc i wsparcie na każdym etapie wdrożenia rozwiązania.

Dedykowane rozwiązania GIS dla branż

Oferujemy dedykowane rozwiązania GIS dla przedsiębiorstw z branż:

 • energetycznej,
 • gazowniczej,
 • ciepłowniczej,
 • wodno-kanalizacyjnej
 • telekomunikacyjnej

Cechą wspólną rozwiązań GIS dla branż jest elastyczność, ukierunkowanie na realne potrzeby użytkowników oraz intuicyjny dostęp do funkcji systemu (za pośrednictwem przeglądarki internetowej, również z poziomu urządzeń mobilnych).
Poza szerokimi możliwościami integracji z już istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami GIS, nasze rozwiązanie zapewnia:

 1. Konfigurowalny i intuicyjny moduł mapowy dostępny z poziomu przeglądarki internetowej oferujący możliwość wizualizacji i analizowania w środowisku GIS danych mających odniesienie przestrzenne, w szczególności:
  • map infrastruktury przedsiębiorstwa (urządzenia, przewodu, budowle) wraz z możliwością wyświetlenia w środowisku mapowym dodatkowych informacji o obiektach (załączniki graficzne, atrybuty obiektów)
  • map zjawisk (usterki, awarie) związanych z użytkowaniem infrastruktury przedsiębiorstwa,
  • map obrazujących plany rozwojowe infrastruktury sieciowej (możliwość porównywania różnych rozważanych wariantów),
  • map prezentujących prognozowany popyt na towary i usługi (w przypadku wykonania integracji z systemami wspierającymi procesy biznesowe przedsiębiorstwa związane ze sprzedażą towarów i usług)
  • danych referencyjnych wspierających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw (w tym danych z powiatowych baz GESUT oraz tworzonej krajowej bazy GESUT)
  • danych pochodzących z usług sieciowych (w tym OGC)
 2. Innowacyjny moduł wsparcia działań operacyjnych oferujący:
  • możliwość dokumentowania z poziomu urządzeń mobilnych stanu infrastruktury (inwentaryzacja), zdarzeń oraz wyników prac ekip terenowych (rozwiązanie zapewnia transfer danych do bazy centralnej, dzięki czemu są one w bardzo krótkim czasie udostępniane w postaci mapowej lub jako informacje kontekstowe odnoszące się do obiektów prezentowanych na mapach),
  • możliwość analizy zebranych danych w ujęciu czasowym.
 3. Moduł wsparcia sprzedaży wykorzystujący technologie GIS do wspierania dystrybucji oraz rozliczania sprzedaży towarów i usług.

Zadzwonimy do Ciebie