Zostaw e-mail i dowiedz się jak chmura Oracle Cloud może rozwinąć Twoją firmę. 

Zamknij

Zostaw e-mail i dowiedz się, na jakie możliwości możesz liczyć. Zapewniamy bezpłatną analizę i doradztwo dotyczące Twojej firmy.

 

Mam zdanie

Mam zdanie

Mam Zdanie zostało utworzone firmę Pretius w 2010 roku jako pierwszy ogólnopolski serwis wspomagający prowadzenie otwartych konsultacji społecznych. Powstał w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne.
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Skontaktuj się z nami

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.

2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: pawel.mroz@arrow.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólne o ochronie danych 679/2016; dalej jako: RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skomunikowania się z Arrow ECS. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Arrow ECS.

Głównymi zasadami funkcjonowania Mam Zdanie są: powszechna dostępność projektów dokumentów, określenie czasu w jakim są one przedmiotem konsultacji oraz możliwość wyrażania opinii na temat dokumentów. Dzięki serwisowi wszystkie tak wyrażone opinie są dostępne nie tylko dla instytucji, konsultującej dokument, ale dla wszystkich zainteresowanych - odwiedzających serwis. Po zakończeniu konsultacji instytucja zapraszająca do konsultacji ma możliwość ustosunkowania się do zgłoszonych uwag. Po zakończeniu konsultacji danego dokumentu zarówno dokument jak i wszystkie sformułowane w ramach jego konsultacji wypowiedzi automatycznie przenoszone są do ogólnodostępnego archiwum konsultacji (dostępne w sekcji konsultacje “Zakończone”).

W marcu 2016 roku Pretius stworzył nową wersję serwisu Mam Zdanie, opartą na technologii Oracle Application Express, służącej do tworzenia profesjonalnych aplikacji web w oparciu o bazę danych Oracle. Dzięki zastosowaniu Oracle APEX serwis jest w 100% obsługiwany przez technologie Oracle dostępne w chmurze i w ciągu kilku godzin mógł zostać przeniesiony do Oracle Cloud w ramach Cloud & Digital Hackathon Poland.


Zadzwonimy do Ciebie