X

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

RSA

RSA

RSA

O producencie

Dell EMC partner logo

  

RSA The Security Division of EMC jest ekspertem w dziedzinie ochrony tożsamości i informacji w Sieci.

Firma, odkrywca kluczowych technologii zabezpieczeń w Internecie, buduje zaufanie użytkowników korzystających z globalnych i lokalnych sieci.

Wielokrotnie nagradzana gama rozwiązań RSA z zakresu zarządzania tożsamością i dostępem pomaga firmom zidentyfikować i potwierdzić kto jest kim. 20-letnia reputacja RSA została zbudowana w oparciu o innowacyjność, najlepszą technologię oraz doświadczenie współpracy z ponad 18000 klientów oraz 1000 partnerów technologicznych na całym świecie. 

  

Masz pytanie?
Zapraszamy do kontaktu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000030756, NIP 678-26-82-866, REGON 351559623, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com tel. 012 616 43 00.

2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: pawel.mroz@arrow.com.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólne o ochronie danych 679/2016; dalej jako: RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skomunikowania się z Arrow ECS. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Arrow ECS.

 

Wymiana gwarancyjna tokenów

Klientom, którzy zakupili tokeny przysługuje bezpłatna wymiana gwarancyjna w sytuacji, gdy:

 • token pokazuje cały czas to samo wskazanie
 • token pokazuje wskazania typu: PRO 9, same 0, LOGIC, generalnie nie wyświetla co minutę innych wskazań
 • token przestał w ogóle działać - brak wskazań
 • token wyświetla ERROR, NO SEED
 • token wyświetla mniej niż 6 cyfr
 • inne (do weryfikacji przez inżyniera Arrow ECS

Aby dokonać wymiany gwarancyjnej tokenów należy:

 1. wypełnić poniższy formularz, wysłać go pocztą elektroniczną na adres mailto: Robert.Gawlik@arrow.com
 2. wysłać tokeny na swój koszt na adres Arrow ECS
 3. Po weryfikacji uszkodzenia tokenów następuje realizacja wymiany gwarancyjnej bądź jej odmowa z pisemnym uzasadnieniem.
 4. Wymiana gwarancyjna tokenów trwa ok. 14 dni roboczych.
 5. Po tym okresie Arrow ECS wysyła na swój koszt nowe tokeny do partnera zgłaszającego uszkodzenie.

Omówienie procedury wymiany tokenów w jęz. angielskim na stronie.

 

Arrow Akademia Security

Produkty

RSA Netwitness Suite

RSA Netwitness Logs and Packets

System do wykrywania zagrożen w oparciu o informacje pochodzące z logów oraz z ruchu sieciowego. Dzięki możliwości korelowania informacji pochodzacych z logów oraz ze zrekonstrukowanych sesji sieciowych pozwala na wykrycie zagrożen niewidocznych dla tradycyjnego systemu SIEM bazującego wyłącznie na logach.

RSA Netwitness Endpoint

System do wykrywania symptomów infekcji złośliwym oprogramowaniem, który w odróżnieniu od systemów antywirusowych nei bazuje na sygraturach, ale na analizie zachowań w systemie operacyjnym.

RSA Netwitness SecOps Manager

Platforma organizująca optymalną współpracę ludzi, procesów i technologii w ramach Centrum Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa (SOC - Security Operations Center). Doskonale integruje się z Netwitness Logs and Packets oraz Netwitness Endpoint.

Dowiedz się więcej

RSA Archer Governance, Risk, and Compliance

Platforma klasy GRC (Governance Risk Compliance) wspomagająca organizacje w zakresie nadzoru, zarządzania ryzykami różnego typu oraz zgodnością z obowiązującymi regulacjami. Produkt podzielony jest na moduły zapewniające wsparcie poszczególnych obszarów.

Dowiedz się więcej

RSA Archer IT&Security Policy Program

Skalowalny  i elastyczny system zarządzania polityką korporacyjną i regulacjami  oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. System oferuje zasady i standardy dokumentów, przypisywanie własności procedur i zasobów, mapowanie procesów dla kluczowych obszarów i celów biznesowych.

RSA Archer IT Risk Managment

Pełen  katalog zasobów biznesowych i informatycznych będący podstawią zarządzania ryzykiem IT. Rejestr ryzyka IT, wstępnie zbudowane metody oceny zagrożeń, biblioteki mechanizmów kontrolnych  IT.

RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program

Podejście typu „big data”  do zebranych danych dotyczących podatności systemów IT służące skutecznemu zarządzaniu zagrożeniami wysokiego ryzyka. Proaktywne zarządzamie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem IT powiązane z kontekstem biznesowym

RSA Archer Security Incident Managment

Zarządzanie procesem reagowania na incydenty w sieci,  priorytetyzacja  incydentów, zintegrowany system do procesowego badania, eskalowania i rozwiązywania incydentu bezpieczeństwa IT. Pełna integracja z systemami typu SIEM i Help Desk

RSA Archer Security Operational & Breach Managment

Zarządzanie  Security Operation Center. Centralny katalog zasobów i procedur  IT dla ustalenia priorytetów działania zespołu SOC w oparciu o kontekst biznesowy. System umożliwia skoncentrowanie  się na najistotniejszych incydentach na bazie kontekstu biznesowego, dzięki  wbudowanych procedur działania dla analityków oraz pełnej integracji z systemami typu SIEM i Help Desk.

RSA Archer IT Regulatory Management

Rozwiązanie zapewnia bieżący monitoring zgodności i dostosowanie przedsiębiorstwa to stale zmieniającego się otoczenia i regulacji prawnych, aktualny obraz stanu zgodności z przepisami w całej organizacji, zrozumienie  wpływu zmian regulacyjnych na zasoby IT, kontrolę IT i powiązane procesy biznesowe.

RSA Archer Information Security Management System (ISMS)

Przyśpieszenie  procesu certyfikacji  i zarządzania ISO 27001. Jak zrozumieć relacje między zasobami informacyjnymi i zarządzać zmianami w infrastrukturze bezpieczeństwa z scentralizowanym widokiem systemu ISMS.

RSA SecurID Suite

RSA SecurID Access

Zestaw rozwiązań zapewniających kompleksowe zabezpieczenie tożsamości, od prostego uwierzytelniania dwuskładnikowego po analizę ryzyka i dynamicznie przydzielane metody potwierdzenia tozsamości. Rozwiązania zarówno dla aplikacji i systemów działających lokalnie, jak również dla aplikacji działających w chmurze,

RSA Identity Governance

System zapewniający właściwy poziom uprawnień dla użytkowników systemów i aplikacji, poprzez automatyczne monitorowanie, certyfikowanie, raportowanie oraz działania naprawcze.

RSA Identity Lifecycle

System usprawniający zarządzanie przydziałem uprawnień dla użytkowników poprzez wnioskowanie, zatwierdzanie oraz realizację przydziału uprawnień w aplikacjach. Działa z użyciem wbudowanego mechanizmu kontroli tych procesów w zakresie zgodności z przyjętymi politykami. 

Dowiedz się więcej

Ulotki RSA

W poniższych plikach znajdują się gotowe do druku ulotki w języku polskim opisujące rozwiązania RSA.

RSA Netwitness Endpoint PL

To działające w sposób ciągły rozwiązanie dla punktów końcowych, które zapewnia kontekstową widoczność aktywności wykraczającą poza pojedynczy alert, dzięki czemu osoby odpowiadające za reagowanie na incydenty oraz analitycy zabezpieczeń otrzymują kompleksową platformę dochodzeniową do wykrywania i reagowania w czasie rzeczywistym na zaawansowane, znane oraz nieznane ataki, a także zagrożenia związane lub nie związane ze złośliwym oprogramowaniem.

RSA Netwitness PL

Platforma RSA Netwitness przeznaczona do:

 • Monitorowania bezpieczeństwa
 • Badania incydentw
 • Raportowania zgodności z przepisami

RSA Netwitness SECOPS Manager PL

Automatyzacja i organizacja centrum działań związanych z bezpieczeństwem

 • Scentralizowane zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem
 • Skuteczne reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem
 • Optymalizacja inwestycji w centrum SOC
 • Monitorowanie i mierzenie wskaźników KPI centrum SOC
 • Zarządzanie całym programem centrum SOC z uwzględnieniem pracy zmianowej, możliwości pracy zespołowej oraz skutecznej kontroli zabezpieczeń

RSA Silver Tail PL

Innowacyjne i skuteczne wykrywanie zagrożeń online

RSA Vulnerability Risk Management PL

Zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z lukami w zabezpieczeniach:

 • Większe bezpieczeństwo organizacji dzięki stosowaniu proaktywnego zarządzania czynnikami ryzyka związanymi z bezpieczeństwem informatycznym
 • Trafna identyfikacja i priorytetyzacja problemów związanych z lukami w zabezpieczeniach
 • Rozwiązywanie problemów związanych z lukami w zabezpieczeniach przy zastosowaniu zautomatyzowanego procesu zarządzania
 • Przypisywanie i mierzenie wskaźników KPI programów wspomagających działania związane z lukami w zabezpieczeniach oraz generowanie raportów na ich temat

RSA Authentication Manager 8 metody uwierzytelniania

RSA Authentication Manager 8 to centralny komponent systemu uwierzytelniania RSA SecurID, umożliwia on wykorzystanie trzech opcji bezpiecznego uwierzytelniania użytkowników, w dokumencie przedstawiono ich główne cechy.

RSA Security Analytics PL - przegląd

Nowa platforma RSA Security Analytics przeznaczona do:

 • Monitorowania bezpieczeństwa
 • Badania incydentów
 • Raportowania zgodności z przepisami

Analiza bezpieczeństwa dużych zasobów danych

RSA Security Analytics PL - infrastruktura

Infrastruktura platformy RSA Security Analytics:

 • Modułowa architektura rozproszonego gromadzenia danych
 • Możliwość wydajnego indeksowania, przechowywania i wyszukiwania informacji w oparciu o metadane
 • Wykorzystanie infrastruktury RSA NetWitness na potrzeby analizy i badań
 • Hurtowania danych zapewniająca długoterminowe archiwizowanie i intensywną analizę danych

RSA Security Analytics PL - SIEM is not enough

Platforma RSA Security Analytics pozwala spojrzeć inaczej na narzędzia SIEM. Łączy ona tradycyjne narzędzia SIEM, monitorowanie bezpieczeństwa sieciowego, zarządzanie dużymi zasobami danych oraz ich analizę.

RSA Authentication Manager 8

RSA Authentication Manager 8 to kolejna ważna wersja platformy RSA SecurID, która obejmuje szereg nowych funkcji – w sumie 40 – obniżających całkowity koszt posiadania, zapewniających elastyczność i wygodę nowej metody uwierzytelniania z uwzględnieniem poziomu ryzyka, zwiększających potencjał wirtualnego środowiska i przygotowujących firmy na zaawansowane zagrożenia, z którymi wiele z nich obecnie się styka.

Osoby kontaktowe

Jacek Pardyl

Jacek Pardyl

Business Development Manager

moc.worra@lydraP.kecaJ

Telefon: +48 12 616 43 22

Tel. kom.: +48 609 109 892

Producenci: Carbon Black, RSA

Marcin Filipiak

Marcin Filipiak

Field Application Engineer

moc.worra@kaipiliF.nicraM

Telefon: +48 12 616 43 37

Tel. kom.: +48 601 522 572

Producenci: RSA, SkyBox Security